Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím
Příroda Hrubého Jeseníku: jedinečný a ohrožený klenot
Nacházíte se: Podpořte nás

Společnost přátel Jeseníků, z.s

      byla založena v prosinci 2010 skupinou veřejně aktivních osob z regionu Jeseníků. Jde o spolek podle zákona č. 89/2012, 
      nový občanský zákoník, tedy o nevládní a neziskovou organizaci sdružující fyzické osoby.

Co v praxi děláme?

Z čeho to financujeme a jak moc je důležitá Vaše pomoc?

To vše bez dotací a bez grantů. To vše za vlastní peníze a z darů od veřejnosti. Díky tomu jsme nezávislí, máme vlastní odborný názor a můžeme efektivně pracovat, často na kontroverzních a složitých tématech. Naše činnost je rozsáhlá a JAKÝKOLIV FINANČNÍ DAR, třeba jen 100 Kč, nám v součtu pomůže pokračovat v naší nezištné práci. V případě darování větší částky můžete uplatnit slevu při podání daňového přiznání :- ) Dle  zákona o daních z příjmů si  mohou fyzické osoby vč. zaměstnanců odečíst ze základu daně dary od 1.000 Kč a právnické osoby dary od 2.000 Kč. Dary věnované na dobročinné účely se sčítají a potvrzení o daru vám na vyžádání (žádost nám pošlete mailem) rádi zašleme.

K zaslání daru můžete využít bankovní účet Společnosti přátel Jeseníků u Fio banky, a.s. pod číslem: 
2500751184/2010

Děkujeme za Vaši pomoc a přízeň!

Kontakty:
Společnost přátel Jeseníků, z.s.
Větrná 24
795 01  Rýmařov
IČ: 22846336
ID datové schránky: 9ttdyj9

Ondřej Bačík ml.
předseda spolku
E-maily:
obacik@npjeseniky.info  
info@npjeseniky.info

 

Více o naší činnosti. Cíle spolku:

 • ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním sdružení,
 • ekonomický rozvoj regionu v souladu s přírodou a krajinou,
 • vytváření harmonických vztahů mezi lidmi a přírodou,
 • podpora trvale udržitelného způsobu života,
 • podpora rozvoje občanské společnosti.

Jak v praxi naplňujeme cíle:

 • iniciujeme veřejnou a odbornou diskusi o významných a často složitých tématech jesenické přírody a regionu (např. poškozování horských lesů rozsáhlými úmyslnými těžbami, ochrana velkých šelem a lesních kurů, vznik národního parku Jeseníky, pozitivní práce s veřejností a zlepšení návštěvnické infrastruktury…),
 • propagujeme přírodu a region Jeseníků v rámci ČR prostřednictvím reprezentativního webu, Facebooku, desítek přednášek a jedinečné putovní výstavy,
 • jednáme s Ministerstvem životního prostředí ČR, dále se Správou CHKO Jeseníky, s Lesy ČR, s obcemi v regionu, s univerzitami o výše uvedených tématech a zapojili jsme široký tým lidí z řad odborníků i veřejnosti,
 • realizujeme:
  1) projekt „DIVOKÁ KRÁSA JESENÍKŮ“ zaměřený na pozitivní veřejnou prezentaci přírodních klenotů Jeseníků (výstavy, přednášky, web, FB…)
  2) projekt „ZÁCHRANA HORSKÝCH LESŮ JESENÍKŮ“ zaměřený na zlepšení ochrany horských lesů ve 2. zónách CHKO Jeseníky a v Evropsky významných lokalitách.
  Dlouhodobě v odlehlých lokalitách monitorujeme poškozování lesních ekosystémů rozsáhlými těžbami, včetně chráněných porostů bučin, do kterých jsou intenzivně a nepřirozeně vysazovány smrky. Vyjednáváme o ukončení těchto tvrdých přístupů ke vzácným horským lesům a navrhujeme zavedení přírodě blízkého hospodaření, které umožní šetrné formy těžby v lesích a zachování přirozené druhové a věkové rozmanitosti horských lesů,
  3) projekt „ŽIVOT V JESENICKÉ DIVOČINĚ“ zaměřený na zmapování výskytu různých druhů divoce žijících zvířat s důrazem na potvrzení výskytu existence rysa ostrovida, příp. dalších velkých šelem, a s důrazem na jejich ochranu. Projekt přináší řadu zajímavých informací a unikátní záběry a videa z života divokých zvířat, které postupně zveřejňujeme zejména na Facebooku, dále na veřejných akcích a na webu.