Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím
Příroda Hrubého Jeseníku: jedinečný a ohrožený klenot
Praha 20. října (ČTK) - Rozvíjet společnou značku Českosaské Švýcarsko a přilákat více návštěvníků do národních parků České a Saské Švýcarsko má nový projekt, na který by z evropských fondů měly jít zhruba dva miliony eur (cca 54 milionů korun).
Datum: 13. 10. 2015
Stav přírodního prostředí se, především ve vyšších partiích Krkonoš, zlepšil natolik, že mohla Správa KRNAP navrhnout a připravit změnu zonace Krkonošského národního parku. Výsledkem je nová zonace, která vstoupila v platnost s počátkem října.

Datum: 18. 8. 2015

Borovice kleč uměle vysazená v Krkonoších nad horní hranicí lesa po druhé světové válce se tak dobře ujala, že začíná ohrožovat ostatní chráněné druhy a fenomény, se kterými roste v sousedství. V některých hřebenových partiích se uměle vysazená kleč chová expanzivně a vytlačuje ostatní horské druhy. Pokud bychom nezasáhli, mohli bychom přijít o vzácnou floru i faunu a ohrozit stovky tisíc let trvající geomorfologické procesy,“ říká ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka.
31. 03. 2015, MŽP ČR

Ministerstvo životního prostředí dnes otvírá dotační program pro obce a správy národních parků na podporu rozvoje infrastruktury, environmentálního vzdělávání, ekologické dopravy apod. Letos mají zájemci o dotaci k dispozici celkem 50 milionů Kč. Státní fond životního prostředí ČR bude žádosti s návrhy projektů přijímat poštou nebo přímo v podatelně až do 30. září do 14 hodin.
Datum: 8. 12. 2014
V průběhu letošního roku se návštěvníci při svých cestách často setkávali s pracovními stroji a s cestáři, kteří opravovali zdejší cesty. Mnohé z nich byly dlouhodobě v nevyhovujícím stavu a řada z nich byla poničena loňskými povodněmi. Rekordní množství prací na cestách bylo dáno kumulací několika projektů podpořených z fondů EU. Celkem jsme opravili 89 kilometrů cest za bezmála 71 milionů korun.
Datum: 10. 10. 2014
Zrekonstruovat lesní porosty do podoby přírodě blízkých lesů a nastartovat stabilní růst krkonošských lesů si vytkl za cíl projekt Stabilizace významných lesních ekosystémů Krkonošského národního parku, který letos po pěti letech končí. Projekt za více než 82 milionů korun získal dotaci z fondů EU v rámci Operačního programu životní prostředí.
Datum: 10. 1. 2014
 
Krkonoše získaly novou významnou vzdělávací instituci Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání Správy KRNAP ve Vrchlabí. Unikátní budova rozšíří nabídku vzdělávacích aktivit směrem k veřejnosti. Dům má již i svou přezdívku KRTEK. Tu vybrali lidé ve veřejném hlasování. Projekt podpořila Evropská unie v rámci Operačního programu životní prostředí. Výsledná cena, která zahrnuje kompletní stavbu i vnitřní vybavení stavby, činila 85,5 milionu.