Příroda Hrubého Jeseníku: jedinečný a ohrožený klenot
Nacházíte se: Podpořte nás

Společnost přátel Jeseníků, z.s.

 1. Společnost byla založena v prosinci 2010 skupinou veřejně aktivních osob z regionu Jeseníků. Společnost iniciuje veřejnou diskusi                 o významných tématech jesenické přírody a o udržitelném rozvoji regionu a pozitivně propaguje Jeseníky na území Moravy. Jednáme se všemi zájmovými subjekty (Správa chráněné krajinné oblasti Jeseníky, Lesy ČR, obce v regionu, univerzity, ministerstvo životního prostředí atd.)
 2. Společnost přátel Jeseníků je založena na dobu neurčitou s působností v ČR s tématickým zaměřením na oblast Jeseníků.
 3. Charakter subjektu: spolek podle zákona č. 89/2012, nový občanský zákoník. Spolek je nevládní a nezisková organizace sdružující fyzické osoby.
 Cíle spolku:
 • ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním sdružení,
 • ekonomický rozvoj regionu v souladu s přírodou a krajinou,
 • vytváření harmonických vztahů mezi lidmi a přírodou,
 • podpora trvale udržitelného způsobu života,
 • podpora rozvoje občanské společnosti.

Pokud Vás téma jesenické přírody zajímá, uvítáme Vaši finanční podporu nebo spolupráci, zejména:

 1. spolupráci při přípravě a realizaci různých akcí pro veřejnost i pro školy,
 2. spolupráci při propagaci témat v médiích, v místním tisku, na partnerských webech apod.,
 3. finanční podporu naší činnosti, kterou děláme dobrovolně z vlastních peněz a z darů. Díky tomu si uchováváme naši nezávislost a možnost svobodného slova a konání. Finančně přispět mohou jednotlivci i právnické osoby libovolnou částkou zasláním daru na bankovní účet společnosti. V případě darování větší částky lze uplatnit i slevu při podání daňového přiznání : ) Dle  zákona o daních z příjmů fyzické osoby vč. zaměstnanců si mohou odečíst ze základu daně dary od 1.000 Kč a právnické osoby dary od 2.000 Kč. Dary věnované na dobročinné účely se sčítají a potvrzení vám na vyžádání rádi zašleme.

  Bankovní účet Společnosti přátel Jeseníků je zřízen u Fio banky, a.s. pod číslem: 
  2500751184/2010

  Kontakty:
  Společnost přátel Jeseníků, z.s.

  Větrná 24
  795 01  Rýmařov
  IČ: 22846336
  ID datové schránky: 9ttdyj9

  Ondřej Bačík ml.,
  předseda společnosti
  E-maily: 
  obacik@npjeseniky.info  
  info@npjeseniky.info