Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím
Příroda Hrubého Jeseníku: jedinečný a ohrožený klenot
0
0
0
0
0
0
0

Ničení bučin - předmětů ochrany EVL Keprník- v CHKO Jeseníky

Údolí Hučivé Desné patří k nejkrásnějším v Jeseníkách. Je hluboce zaříznuté, se strmými svahy na sutích a s rozsáhlými kamennými moři. Vyskytuje se zde řada vzácných biotopů a druhů živočichů, například roháček jedlový (kriticky ohrožený druh brouka). Ostrovy přirozených horských bučin jsou ovšem často utopené v okolních nepřirozených smrkových monokulturách. Celé údolí je chráněno Evropskou unií jakožto Evropsky významná lokalita (EVL) Keprník a celá pravá strana (Klínová hora atd.) je chráněna i zákonem o lesích jakožto lesy ochranné a lesy zvláštního určení. Přesto zde po obou stranách údolí probíhá v posledních letech intenzivní úmyslná těžba v chráněných bučinách, často se vznikem holin a s intenzivní výsadbou smrku! To se bohužel odehrává i v dalších částech EVL Keprník, např. v údolí Rudohorského potoka a v Koutském žlebu. Výsledkem je vážné poškozování evropsky chráněných ekosystémů, zejména bučin a biotopů střevlíka hrbolatého. 
Fotogalerie níže podrobně dokumentuje řadu konkrétních příkladů úmyslných těžeb. Mapa s údolím Hučivá Desná ukazuje i umístění konkrétních těžeb. 

Společnost přátel Jeseníků, z.s., už řadu let upozorňuje na tyto problémy orgán ochrany přírody, Správu CHKO Jeseníky, i Lesy ČR. Šokuje nás ale přístup Správy CHKO, která ničení bučin a výsadbu smrků do bučin obhajuje a přímo povoluje vydáváním souhlasných stanovisek! Je to tedy paradox, že orgán ochrany přírody souhlasí s poškozováním chráněného území a předmětů ochrany. Obracíme se proto na Ministerstvo životního prostředí ČR, aby zasáhlo a zajistilo důslednou ochranu těchto klenotů jesenické přírody!

 - Mapa s údolím Hučivá Desná ukazuje umístění těžeb, které jsou dále podrobně zdokumentovány (kromě těžby č. 1).
Mapa s údolím Hučivá Desná ukazuje umístění těžeb, které jsou dále podrobně zdokumentovány (kromě těžby č. 1).
 - Pohled na masiv Klínové hory z protějšího svahu odkrývá rozsáhlé těžby
Pohled na masiv Klínové hory z protějšího svahu odkrývá rozsáhlé těžby
 - Úbočí Klínové hory: ač jde o lesy zvláštního určení a chráněné EU, jsou zde rozsáhlé úmyslné těžby
Úbočí Klínové hory: ač jde o lesy zvláštního určení a chráněné EU, jsou zde rozsáhlé úmyslné těžby
 - Těžba č. 2: rozsáhlá těžba v převážně bukovém porostu, v exponovaném terénu suťových svahů Klínové hory.
Těžba č. 2: rozsáhlá těžba v převážně bukovém porostu, v exponovaném terénu suťových svahů Klínové hory.
 - Těžba č. 2: Jde o 2.zónu CHKO a nejedná se o hospodářské lesy, ale o lesy zvláštního určení, tzn. lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou nebo krajinotvornou.
Těžba č. 2: Jde o 2.zónu CHKO a nejedná se o hospodářské lesy, ale o lesy zvláštního určení, tzn. lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou nebo krajinotvornou.
 - Těžba č. 2: jedná se o Evropsky významnou lokalitu Keprník s předmětem ochrany acidofilní bučina!
Těžba č. 2: jedná se o Evropsky významnou lokalitu Keprník s předmětem ochrany acidofilní bučina!
 - Těžba č. 2: provedena v drsném terénu v lesích s půdoochrannou funkcí
Těžba č. 2: provedena v drsném terénu v lesích s půdoochrannou funkcí
 - Těžba č. 2: intenzivní výsadba smrků do bučiny
Těžba č. 2: intenzivní výsadba smrků do bučiny
 - Těžba č. 3: úmyslná plošná těžba provedená opět v lesích zvláštního určení s půdoochrannou a vodoochrannou funkcí
Těžba č. 3: úmyslná plošná těžba provedená opět v lesích zvláštního určení s půdoochrannou a vodoochrannou funkcí
 - Těžba č. 3: provedená v chráněných bučinách v květnu 2017 na masivu Spáleného vrchu v údolí Hučivé Desné
Těžba č. 3: provedená v chráněných bučinách v květnu 2017 na masivu Spáleného vrchu v údolí Hučivé Desné
 - Těžba č. 3: jde o 2.zónu CHKO a nejedná se o hospodářské lesy, ale o lesy zvláštního určení
Těžba č. 3: jde o 2.zónu CHKO a nejedná se o hospodářské lesy, ale o lesy zvláštního určení
 - Těžba č. 3: dle lesního zákona je u těchto lesů zájem ochrany přírody nadřazen funkcím produkčním! V lokalitě se nachází i prameniště. Bučiny jsou zde
Těžba č. 3: dle lesního zákona je u těchto lesů zájem ochrany přírody nadřazen funkcím produkčním! V lokalitě se nachází i prameniště. Bučiny jsou zde "chráněny" EU.
 - Těžba č. 4: úmyslná plošná těžba provedená v chráněných bučinách v květnu 2017 na masivu Spáleného vrchu v údolí Hučivé Desné
Těžba č. 4: úmyslná plošná těžba provedená v chráněných bučinách v květnu 2017 na masivu Spáleného vrchu v údolí Hučivé Desné
 - Těžba č. 4: jde o 2.zónu CHKO a nejedná se o hospodářské lesy, ale o lesy zvláštního určení.dle lesního zákona je u těchto lesů zájem ochrany přírody nadřazen funkcím produkčním!
Těžba č. 4: jde o 2.zónu CHKO a nejedná se o hospodářské lesy, ale o lesy zvláštního určení.dle lesního zákona je u těchto lesů zájem ochrany přírody nadřazen funkcím produkčním!
 - Těžba č. 4: v lokalitě se nachází i prameniště. Bučiny jsou zde
Těžba č. 4: v lokalitě se nachází i prameniště. Bučiny jsou zde "chráněny" Evropskou unií, v praxi ničeny.
 - Těžba č. 5:  masiv Červené hory
Těžba č. 5: masiv Červené hory
 - Těžba č. 5: úmyslná těžba provedená v chráněných bučinách v červnu 2017 na velice strmých svazích masivu Červené hory v údolí Hučivé Desné.
Těžba č. 5: úmyslná těžba provedená v chráněných bučinách v červnu 2017 na velice strmých svazích masivu Červené hory v údolí Hučivé Desné.
 - Těžba č. 5: opět Evropsky významná lokalita Keprník s předmětem ochrany acidofilní bučina! Jde o 2. zónu ochrany CHKO!
Těžba č. 5: opět Evropsky významná lokalita Keprník s předmětem ochrany acidofilní bučina! Jde o 2. zónu ochrany CHKO!
 - Těžba č. 6: úmyslná těžba v bučinách na svazích masivu Červené hory v údolí Hučivé Desné.
Těžba č. 6: úmyslná těžba v bučinách na svazích masivu Červené hory v údolí Hučivé Desné.
 - Těžba č. 6: jedná se o Evropsky významnou lokalitu Keprník s předmětem ochrany acidofilní bučina!
Těžba č. 6: jedná se o Evropsky významnou lokalitu Keprník s předmětem ochrany acidofilní bučina!
 - Těžba č. 6: přesto zde byla provedena plošná těžba a intenzivní výsadba smrků do chráněné bučiny.
Těžba č. 6: přesto zde byla provedena plošná těžba a intenzivní výsadba smrků do chráněné bučiny.
 - Těžba č. 6: jde o 2. zónu ochrany CHKO!
Těžba č. 6: jde o 2. zónu ochrany CHKO!
 - Těžba č. 6: v těžené lokalitě se nachází i prameniště
Těžba č. 6: v těžené lokalitě se nachází i prameniště
 - Těžba č. 7: na protějším svahu je vidět velká úmyslná těžba v chráněné bučině na svahu Šindelné hory
Těžba č. 7: na protějším svahu je vidět velká úmyslná těžba v chráněné bučině na svahu Šindelné hory
 - Těžba č. 7: rozsáhlá úmyslná těžba  se vznikem holiny na velice prudkém svahu Šindelné hory. Nebyly ponechány žádné dospělé stromy na dožití.
Těžba č. 7: rozsáhlá úmyslná těžba se vznikem holiny na velice prudkém svahu Šindelné hory. Nebyly ponechány žádné dospělé stromy na dožití.
 - Těžba č. 7: Jedná se o Evropsky významnou lokalitu Keprník s předmětem ochrany acidofilní bučina!
Těžba č. 7: Jedná se o Evropsky významnou lokalitu Keprník s předmětem ochrany acidofilní bučina!
 - Těžba č. 7: do bučiny byla provedena intenzivní výsadba smrků!
Těžba č. 7: do bučiny byla provedena intenzivní výsadba smrků!
 - Těžba č. 7: do bučiny byla provedena intenzivní výsadba smrků!
Těžba č. 7: do bučiny byla provedena intenzivní výsadba smrků!
 - Těžba č. 7: mladých buků je tu vysazeno jen málo. Výsadba jedle, klenu, jeřábu zcela chybí.
Těžba č. 7: mladých buků je tu vysazeno jen málo. Výsadba jedle, klenu, jeřábu zcela chybí.
 - Těžba č. 7: holina s výsadbou smrků místo chráněné bučiny. Dopadne to zde podobně jako vidíme v pravo?
Těžba č. 7: holina s výsadbou smrků místo chráněné bučiny. Dopadne to zde podobně jako vidíme v pravo?
 - Těžba č. 7: pouze v dolní části je pěkné zmlazení buku, které bylo ovšem částečně zničeno těžbou.
Těžba č. 7: pouze v dolní části je pěkné zmlazení buku, které bylo ovšem částečně zničeno těžbou.
 - Těžba č. 8: soubor hned několika velkých úmyslných těžeb v chráněných bučinách na prudkých svazích Šindelné hory.
Těžba č. 8: soubor hned několika velkých úmyslných těžeb v chráněných bučinách na prudkých svazích Šindelné hory.
 - Těžba č. 8:soubor několika těžeb - detail jedné z nich. Plošné smýcení bučiny, přestože je chráněna EU jakožto předmět ochrany v rámci EVL Keprník.
Těžba č. 8:soubor několika těžeb - detail jedné z nich. Plošné smýcení bučiny, přestože je chráněna EU jakožto předmět ochrany v rámci EVL Keprník.
 - Těžba č. 8: holina s výsadbou smrků místo chráněné bučiny
Těžba č. 8: holina s výsadbou smrků místo chráněné bučiny
 - Těžba č. 8: holina s výsadbou smrků místo chráněné bučiny
Těžba č. 8: holina s výsadbou smrků místo chráněné bučiny
 - Těžba č. 8: holina s výsadbou smrků místo chráněné bučiny
Těžba č. 8: holina s výsadbou smrků místo chráněné bučiny
 - Těžba č. 8: soubor několika těžeb- detail další z nich z nich, i zde byly vysázeny smrky.
Těžba č. 8: soubor několika těžeb- detail další z nich z nich, i zde byly vysázeny smrky.
 - Těžba č. 8:soubor několika těžeb - detail další z nich. Z hlediska zónace jde o 3.zónu a o hospodářský les
Těžba č. 8:soubor několika těžeb - detail další z nich. Z hlediska zónace jde o 3.zónu a o hospodářský les
 - Těžba č. 9: další, velice rozsáhlá úmyslná těžba v chráněné bučině...
Těžba č. 9: další, velice rozsáhlá úmyslná těžba v chráněné bučině...
 - Těžba č. 9: ...na velmi prudkém svahu Suché Hory ve směru do Koutů nad Desnou a na ČH sedlo.
Těžba č. 9: ...na velmi prudkém svahu Suché Hory ve směru do Koutů nad Desnou a na ČH sedlo.
 - Těžba č. 9: Jedná se o Evropsky významnou lokalitu Keprník s předmětem ochrany acidofilní bučina!
Těžba č. 9: Jedná se o Evropsky významnou lokalitu Keprník s předmětem ochrany acidofilní bučina!
 - Těžba č. 9: přesto zde byla těžbou vytvořena velká holina a místo bylo zalesněno intenzivní výsadbou smrku do bučiny!
Těžba č. 9: přesto zde byla těžbou vytvořena velká holina a místo bylo zalesněno intenzivní výsadbou smrku do bučiny!
 - Těžba č. 9: holina s výsadbou smrků místo chráněné bučiny!
Těžba č. 9: holina s výsadbou smrků místo chráněné bučiny!
 - Těžba č. 9: holina s výsadbou smrků místo chráněné bučiny!
Těžba č. 9: holina s výsadbou smrků místo chráněné bučiny!
 - Těžba č. 9: buků je tu vysazeno jen velmi málo. Výsadba jedle, klenu, jeřábu zcela chybí.
Těžba č. 9: buků je tu vysazeno jen velmi málo. Výsadba jedle, klenu, jeřábu zcela chybí.
 - Těžba č. 10: vzácný zbytek přirozené horské bučiny s příměsí smrku,jedle a klenu na svazích v Koutském žlebu ve směru do Koutů a na ČH sedlo.
Těžba č. 10: vzácný zbytek přirozené horské bučiny s příměsí smrku,jedle a klenu na svazích v Koutském žlebu ve směru do Koutů a na ČH sedlo.
 - Těžba č. 10: v levé části porostu už ovšem došlo k úmyslné plošné těžbě chráněné bučiny.
Těžba č. 10: v levé části porostu už ovšem došlo k úmyslné plošné těžbě chráněné bučiny.
 - Těžba č. 10: a i zde došlo k intenzivní výsadbě smrků do chráněné bučiny!
Těžba č. 10: a i zde došlo k intenzivní výsadbě smrků do chráněné bučiny!
 - Těžba č. 10: na ploše je i část přirozené obnovy buků a břízy
Těžba č. 10: na ploše je i část přirozené obnovy buků a břízy
 - Těžba č. 10: Jedná se o Evropsky významnou lokalitu Keprník s předmětem ochrany acidofilní bučina! Přesto se zde plošně těží a sází smrky!
Těžba č. 10: Jedná se o Evropsky významnou lokalitu Keprník s předmětem ochrany acidofilní bučina! Přesto se zde plošně těží a sází smrky!
 - Těžba č. 10: Z hlediska zónace jde o 3.zónu a o hospodářský les.
Těžba č. 10: Z hlediska zónace jde o 3.zónu a o hospodářský les.
 - Těžba č. 10: Takto má vypadat předmět ochrany - acidofilní bučina. Jak dlouho přežije zbývající porost?
Těžba č. 10: Takto má vypadat předmět ochrany - acidofilní bučina. Jak dlouho přežije zbývající porost?
 - Těžba č.11: plošná těžba z dubna 2018 odkrývá pohled na vzácný komplex horských bučin na protějším svahu Keprníka (Žalostné)...
Těžba č.11: plošná těžba z dubna 2018 odkrývá pohled na vzácný komplex horských bučin na protějším svahu Keprníka (Žalostné)...
 - Těžba č.11: ...s rozsáhlou holinou napříč svahem, do které byly intenzivně vysázeny smrky!
Těžba č.11: ...s rozsáhlou holinou napříč svahem, do které byly intenzivně vysázeny smrky!
 - Těžba č.11: holina s výsadbou smrků místo chráněné bučiny! Takto se bohužel hospodaří ve 2. zóně CHKO Jeseníky
Těžba č.11: holina s výsadbou smrků místo chráněné bučiny! Takto se bohužel hospodaří ve 2. zóně CHKO Jeseníky
 - Těžba č.11: Jedná se o Evropsky významnou lokalitu Keprník s předmětem ochrany acidofilní bučina! Přesto se zde plošně těží a sází smrky!
Těžba č.11: Jedná se o Evropsky významnou lokalitu Keprník s předmětem ochrany acidofilní bučina! Přesto se zde plošně těží a sází smrky!
 - Těžba č.11: Pohled na protější svah na česrstvou plošnou těžbu na svahu Točníka
Těžba č.11: Pohled na protější svah na česrstvou plošnou těžbu na svahu Točníka
 - Těžba č. 12: provedená v dubnu 2018 na prudkých svazích hory Točník v přirozené smíšené bučině, ze které už zbývá jen úzká kulisa...
Těžba č. 12: provedená v dubnu 2018 na prudkých svazích hory Točník v přirozené smíšené bučině, ze které už zbývá jen úzká kulisa...
 - Těžba č. 12: na většině plochy je pěkné zmlazení buku, které ovšem těžba na řadě míst zničila.
Těžba č. 12: na většině plochy je pěkné zmlazení buku, které ovšem těžba na řadě míst zničila.
 - Těžba č. 12: problémem je i erozní rýha vedoucí napříč svahem. Navíc zde nebyla ponechána část dospělých stromů na dožití...
Těžba č. 12: problémem je i erozní rýha vedoucí napříč svahem. Navíc zde nebyla ponechána část dospělých stromů na dožití...
 - Těžba č. 12:... někde vznikla i holina. To vše v Evropsky významné lokalitě Keprník, v chráněné bučině, a ve 2. zóně CHKO.
Těžba č. 12:... někde vznikla i holina. To vše v Evropsky významné lokalitě Keprník, v chráněné bučině, a ve 2. zóně CHKO.
 - Těžba č. 12: ...na většině plochy je zmlazení buku, na řadě míst ale zničené těžbou
Těžba č. 12: ...na většině plochy je zmlazení buku, na řadě míst ale zničené těžbou
 - Těžba č. 12: na většině plochy je zmlazení buku, na řadě míst ale zničené těžbou
Těžba č. 12: na většině plochy je zmlazení buku, na řadě míst ale zničené těžbou
 - Těžba č. 12:na menší části odtěžené plochy vznikla holina, nebyly zde ponechány stromy na dožití
Těžba č. 12:na menší části odtěžené plochy vznikla holina, nebyly zde ponechány stromy na dožití
 - Těžba č. 12: k přírodě nešetrné hospodaření ve 2. zóně CHKO a v EVL Keprník.
Těžba č. 12: k přírodě nešetrné hospodaření ve 2. zóně CHKO a v EVL Keprník.