Příroda Hrubého Jeseníku: jedinečný a ohrožený klenot
Nacházíte se: Monitorování divočiny

Monitorování života v jesenické divočině

Projekt "Monitorování života v jesenické divočině" realizuje Společnost přátel Jeseníků, o.s. (SPJ) již od června 2013. Podnětem k tomuto projektu byly několikaleté snahy o monitoring existence rysa ostrovida, případně i jiných velkých šelem,
v Jeseníkách zejména formou sledování stop zvěře v zimních měsících. Existence populace těchto šelem v horách je základním předpokladem pro fungování zdravého ekosystému, zlepšení podmínek pro zmlazení lesních porostů i pro úspěšnou existenci divočiny. Monitoring šelem je důležitý pro jejich úspěšnější ochranu.
Cílů projektu je ovšem více, např. zmapování jednotlivých druhů zvířat v různých ekosystémech, získání informací o početních stavech jednotlivých druhů zvěře nebo zjištění výskytu nepůvodních druhů zvířat.

Projekt je financován z vlastních zdrojů SPJ prostřednictvím 10ks fotopastí. Výsledky projektu budou po 2,5 letech zveřejněny
a mohou být využity jako podklad pro odbornou diskusi.

Několik zajímavých úlovků z monitorování života zvířat v jesenické divočině si můžete prohlédnout už nyní:  

Monitorování života v jesenické divočině

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -