Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím
Příroda Hrubého Jeseníku: jedinečný a ohrožený klenot
Zpět do kategorie: AKTUALITY

Tisková zpráva Společnosti přátel Jeseníků a Hnutí DUHA Jeseníky
Po ročním úsilí, podání odvolání k ministerstvu a po stížnosti na nečinnost Správy CHKO Jeseníky jsme dosáhli klíčového vítězství pro další osud divoké přírody v oblasti Pradědu, Sněžníku a Keprníku. Během května tak ekologové doslova donutili Správu CHKO vydat nová rozhodnutí ohledně výjimek na zásahy proti kůrovci. Tato rozhodnutí jsou přelomová v rámci České republiky. Výsledkem je totiž vytvoření klidových a bezzásahových území (bez zásahů proti kůrovci) o celkové rozloze 2 424 hektarů v oblastech s nejcennější přírodou na Moravě! Protože se proti kůrovci zasahuje na více než 90% plochy CHKO Jeseníky, je velmi důležité, aby alespoň na několika procentech území lesů byla klidová území a byl ponechán prostor pro přirozený vývoj divoké přírody. Zásahy proti kůrovci jsou možné jen na menšinové ploše rezervací.

Správa CHKO Jeseníky a jejich tisková mluvčí na AOPK se snaží zakrýt tento mimořádný úspěch pro přírodu Jeseníků a šíří hlouposti. Naše tisková zpráva se věnuje lesním porostům, nikoliv alpínskému bezlesí na Pradědu a pastvě krav a ovcí a týká se toho, že v pásmu A (červená barva v mapách) jsme dosáhli zákazu provádění zásahů proti kůrovcem napadeným stromům, tzn. nebyla zde udělena výjimka na kácení, odkorňování, použití jedovaté chemie apod. Tyto oblasti jsou tedy ponechány bez zásahu a divoká příroda zde může fungovat podle svých pravidel. Dosáhli jsme výrazného navýšení plochy pásma A v lesních porostech a jedná se o porosty mladé, starší i velmi staré.

Na jaře 2021 vydala Správa CHKO sérii rozhodnutí, ve kterých povolila výjimky na provádění tzv. intenzivních technologií za účelem asanace kůrovci napadených stromů na velké části území Národní přírodní rezervace (NPR) Praděd, NPR Králický Sněžníka NPR Šerák-Keprník. Obě ekologické organizace se proti rozhodnutím Správy odvolaly k Ministerstvu životního prostředí ČR, které v listopadu 2021 dalo ekologům za pravdu a zrušilo napadené části udělených výjimek. Zastavilo tak možnosti ničení divoké přírody a nařídilo Správě CHKO věc znovu projednat.

Ekologové v odvoláních upozornili na velmi vstřícný přístup Správy CHKO k lesníkůma na hrubá pochybení. Ministerstvo ve svých listopadových rozhodnutích Správu důrazně kritizovalo např. za nedostatečně provedené hodnocení dopadů asanačních zásahů na horské smrčiny, za nepřezkoumatelnost hodnocení lesních porostů a konstatovalo, že postup Správy CHKO je „ve zcela zásadním rozporu s metodikou MŽP ČR, aniž by se touto okolností jakkoliv zabývala a tento rozpor zdůvodnila“.

Skandální byl následný přístup Správy CHKO, která koncem listopadu vydala tiskovou zprávu, v níž situaci zkreslila a tvrdila, že po zásahu ministerstva má Správa CHKO své výjimky jen podrobněji odůvodnit a více specifikovat, z jakých dat vycházela. Vrcholem byl výrok vedoucího Správy CHKO v médiích, že Správa nepochybila a nic neprobíhá v rozporu s pravidly ochrany přírody [2]. Na základě úspěšných odvolání ekologů musela Správa CHKO věc znovu projednat a měla vydat nová rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě, tzn. standardně do 60 dnů. Protože Správa CHKO porušila zákonem stanovené lhůty a nová rozhodnutí nevydala(!) [3], ekologové podali dne 5. 4. 2022 stížnost k ministerstvu a požádali jej o uplatnění opatření proti nečinnosti Správy a o zajištění neodkladné nápravy. Teprve poté, začátkem května, Správa CHKO nová rozhodnutí ke třem rezervacím vydala.

A jaké jsou konkrétní revoluční rozdíly v nových rozhodnutích Správy CHKO?

  1. v NPR Králický Sněžník (celková rozloha 1 718 hektarů):

na jaře 2021 zde byla vyhlášena bezzásahovost na pouhých 5% plochy lesů (85 hektarů v tzv. pásmu A) a na zbývajících 95% bylo povoleno použití intenzivních technologií, z toho tzv. pásmo B s šetrnými zásahy zahrnovalo 38% lesů a pásmo C s destruktivními metodami zásahů zahrnovalo 57% lesů.
Nově je vyhlášena bezzásahovost na 50,3% plochy lesů (864 hektarů v tzv. pásmu A) a na zbývajících 49,7% bylo povoleno použití intenzivních technologií, z toho tzv. pásmo B s šetrnými zásahy zahrnuje 10,6% a pásmo C s destruktivními metodami zásahů zahrnuje 39,2% lesů.

      2. v NPR Praděd (celková rozloha 2 003 hektarů)

na jaře 2021 zde byla vyhlášena bezzásahovost na 54% plochy lesů (880 hektarů v tzv. pásmu A) a na zbývajících 46% bylo povoleno použití intenzivních technologií, z toho tzv. pásmo B s šetrnými zásahy zahrnovalo 24% lesů a pásmo C s destruktivními metodami zásahů zahrnovalo 22% lesů.
Nově je vyhlášena bezzásahovost na 65% plochy lesů (1048 hektarů v tzv. pásmu A) a na zbývajících 35% je povoleno použití intenzivních technologií, z toho tzv. pásmo B s šetrnými zásahy zahrnuje 21% a pásmo C s destruktivními metodami zásahů zahrnuje jen 14% lesů.

     3. v NPR Šerák-Keprník (celková rozloha 794 hektarů)

na jaře 2021 zde byla vyhlášena bezzásahovost jen na 25,5% plochy lesů (198 hektarů v tzv. pásmu A) a na zbývajících 74,5% bylo povoleno použití intenzivních technologií, z toho tzv. pásmo B s šetrnými zásahy zahrnovalo 50,5% lesů a pásmo C s destruktivními metodami zásahů zahrnovalo 24% lesů.
Nově je vyhlášena bezzásahovost na 65% plochy lesů (512 hektarů v tzv. pásmu A) a na zbývajících 35% je povoleno použití intenzivních technologií, z toho tzv. pásmo B s šetrnými zásahy zahrnuje 30% a pásmo C s destruktivními metodami zásahů zahrnuje jen 5% lesů.

Zásadní změny v rozhodnutích ukazují mapové přílohy k jednotlivým rezervacím a také níže uvedená tabulka. 

NPR

Jaro 2021:
pásmo A*

Jaro 2022:
pásmo A

Jaro 2021:
pásmo B

Jaro 2022:
pásmo B

Jaro 2021:
pásmo C

Jaro 2022:
pásmo C

Praděd

880 ha/ 54%

1 048 ha/

65%

24%

21%

22%

14%

Králický Sněžník

85 ha/

5%

864 ha/

50,3%

38%

10,6%

57%

39,1%

Šerák-Keprník

198 ha/

25,5%

512 ha/

65%

50,5%

30%

24%

5%

Celkem plocha bez zásahu

1 163 ha

2 424 ha

 

 

 

 

* pásmo A = bezzásahovost (bez zásahů proti kůrovci), pásmo B = šetrné zásahy proti kůrovcem napadeným stromům,
   pásmo C = destruktivní metody zásahů proti kůrovcem napadeným stromům

CELÉ ZNĚNÍ TISKOVÉ ZPRÁVY SPJ A HDJ JE KE STAŽENÍ ZDE

Velká televizní reportáž vč. vyjádření 2 přírodovědců je v Události v regionech (Ostrava) jako hlavní zpráva

Zajímavý článek zveřejnil internetový deník Olomoucká drbna

Tiskovou zprávu k tomu zveřejnila také ČTK a byla zveřejněna například na Ekolistu

Dále zde zveřejňujeme celkem 6 map: 2 k NPR Praděd, 2 k NPR Šerák-Keprník a 2 k NPR Králický Sněžník. Vždy jde o srovnání před rokem a nyní dle vydaných rozhodnutí Správy CHKOJ a je na nich vidět zásadní rozdíl:
pásmo A = bezzásahovost (bez zásahů proti kůrovci), pásmo B = šetrné zásahy, pásmo C = destruktivní zásahy

Mapa bezzásahovosti a zásahů v NPR Králický Sněžník - jaro 2021

Mapa bezzásahovosti a zásahů v NPR Králický Sněžník - jaro 2022

Mapa bezzásahovosti a zásahů v NPR Praděd - jaro 2021

Mapa bezzásahovosti a zásahů v NPR Praděd - jaro 2022

Mapa bezzásahovosti a zásahů v NPR Šerák-Keprník - jaro 2021

Mapa bezzásahovosti a zásahů v NPR Šerák-Keprník - jaro 2022