Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím
Příroda Hrubého Jeseníku: jedinečný a ohrožený klenot
Zpět do kategorie: AKTUALITY

Dne 16. 5. 2018 svolala Agentura ochrany přírody a krajiny – Správa Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Jeseníky terénní setkání se zástupci nevládních ekologických organizací (NNO) a s odbornou veřejností. Nutno dodat, že realizace tohoto jednání je jedním z výsledků několikaletého úsilí Společnosti přátel Jeseníků, z.s. (SPJ), kdy aktivně vyjednáváme o záchraně vzácných

přirozených horských lesů. Na rozdíl od  nepůvodních smrkových monokultur, tyto lesy jsou původní, plné života a domovem pro řadu vzácných živočichů. Díky našemu úsilí v září 2017 svolalo Ministerstvo životního prostředí Praha jednání konané v sídle Správy CHKO Jeseníky, kde jsme diskutovali vážnou situaci v Jeseníkách. MŽP ČR zde mimo jiné Správě CHKO zadalo, aby 1x ročně svolávala jednání se zástupci NNO a odborné veřejnosti s cílem informovat a projednat aktuální témata.

Nicméně jednání dne 16. 5. 2018 bylo, bohužel, provedeno bez zápisu   a bez konkrétních závěrů, přestože SPJ provedení zápisu na jednání požadovala. To považujeme za chybu Správy CHKO. Proto zde za naši stranu zveřejňujeme souhrn důležitých informací.

Ačkoliv byla Správa CHKO Jeseníky organizátorem události, zástupci Správy byli na jednání dosti pasivní a hlavní slovo předávali zástupcům Lesů ČR, s.p. Diskuse celkově nebyla nijak řízena a časově se bohužel roztáhla natolik, že jednání, začínající v 9 hod. s rozsahem do 15hod., muselo být v 16 hod. ukončeno, aniž by se stihl třetí bod programu jednání (lokalita přírodní rezervace Rabštejn). Navzdory tomu, SPJ považuje setkání za přínosné jakožto příležitost k výměně názorů a oceňuje komunikativní přístup zástupců vedení Lesů ČR, Krajského ředitelství Šumperk. Jako závažný nedostatek vidíme to, že Správa CHKO nezajistila z jednání zápis a zejména to, že v obou diskutovaných případech úmyslných těžeb v cenných horských lesích Správa CHKO nevidí rozpor se zájmy ochrany přírody a se zákonem o ochraně přírody. To je špatný precedens pro další případy.

Žádáme proto Správu CHKO, aby zajistila systémovou ochranu vzácných horských lesů v CHKO Jeseníky, zejména prosazováním výběrného způsobu hospodaření a vyhlašováním nových rezervací (příp. jiných forem ochrany). Naše výhrady nejsou směřovány ani tak vůči lesníkům, ale vůči Správě CHKO Jeseníky, kterou žádáme, aby aktivně hájila zájmy ochrany přírody, zejména ve 2.zónách CHKO a v Evropsky významných lokalitách, a aby k tomu využila všechny možnosti. Bohužel se to zatím neděje.

Prvním řešeným případem během jednání byla horská klenová bučina v údolí Divoké Desné. Tyto typy horských lesů patří v celostátním měřítku k výjimečným a velmi vzácným. Zde se jednalo o cca 200 let starý porost v nadmořské výšce cca 900 m n. m. V červnu 2017 zde byla provedena rozsáhlá těžba na strmém svahu. Druhá navštívená lokalita byla oblast na hranici přírodní rezervace Břidličná na šumperské straně, cca 1 150 m.n.m. Zde došlo k došlo k úmyslné těžbě v horské třtinové smrčině o stáří cca 160 let celkem na ploše 2,64 ha (2 velké a 1 malá plocha nedaleko od sebe). Těžba byla provedena plošně až na hranici rezervace, kde nyní dochází k vývratům části stromů.

Autor fotografií z jednání: Ivo Dokoupil

Podrobnosti o problematice ochrany horských lesů v CHKO Jeseníky se můžete dočíst v NAŠEM ZÁZNAMU Z JEDNÁNÍ

Fotogalerie k případu poškozování horské klenové bučiny v údolí Divoká Desná

Fotogalerie k případu poškozování přirozené horské smrčiny u rezervace Břidličná

Zveřejňujeme zde odborný ZNALECKÝ POSUDEK na téma posouzení vlivu úmyslné těžby u přírodní rezervace Břidličná