Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím
Příroda Hrubého Jeseníku: jedinečný a ohrožený klenot
0
0
0
0
0
0
0

Pozitivní příklady lesního hospodaření

V posledních letech je na majetku spravovaném Lesy ČR, s. p., zaznamenán posun k přírodě bližším způsobům hospodaření v lesích, k vyššímu podílu přirozené obnovy lesních porostů a k vyššímu podílu melioračních a zpevňujících dřevin (MZD = buk, javor, jeřáb atd.).

Velmi pozitivním příkladem lesního hospodaření jsou dva projekty v Národní přírodní rezervaci (NPR) Králický Sněžník realizované Lesy ČR, s.p. a spolufinancované z prostředků EU. Jedná se projekty: 

1.  Zlepšení ekologické stability porostů v NPR Králický Sněžník (projekt dokončen v r. 2011)
    - tisková zpráva LČR k projektu
    - zajímavý článek k projektu   

2.  Skupinová stabilizace mladších smrkových porostů v NPR Králický Sněžník 
     (realizace 2013 - 2015, konečné údaje budou teprve k dispozici).

Oba projekty jsou zaměřené na zachování a zvýšení kvality a druhové pestrosti lesních porostů v NPR v oblasti dříve postižené silnou imisní zátěží a živelnými kalamitami. Projekty podpoří obnovu přirozené druhové skladby lesa a zvýší jeho ekologickou stabilitu a biodiverzitu. Přesně takové projekty je potřeba v oblasti Jeseníků aktivně a na velkých plochách realizovat.

 

Další významný projekt „Redukce borovice kleče v NPR Šerák - Keprník“ je zaměřený na obnovu přirozeného ekosystému a podporu biodiverzity na vrcholech Jeseníků. V červnu 2015 podnik Lesy České republiky dokončil pilotní projekt, který by měl v nejvyšších partiích Jeseníků obnovit původní vegetaci. Přibližně na 2 hektarech odtěžili lesníci borovici kleč, která je nepůvodní a ohrožovala chráněné druhy. Na 3 milionový projekt získala firma většinu peněz z evropské dotace.

Podrobné informace k projektu naleznete zde:

Pilotní projekt kácení kleče v Jeseníkách ČT 1
Z nejcennějších partií Jeseníků zmizela část kleče 

K tomu je vhodné doplnit, že je důležité, aby podobné projekty redukce kleče aktivně pokračovaly i na dalších vybraných lokalitách. V Hrubém Jeseníku se aktuálně borovice kleč vyskytuje na 143 ha plochy v přírodovědecky nejcennějších lokalitách a její výskyt a rozrůstání způsobuje zásadní ekologické problémy.

 

Zajímavý článek o podrostním způsobu hospodfaření v bukových porostech na Lesní správě Javorník

Zajímavý článek o obnově lesních porostů na území Krajského ředitelství Šumperk včetně údajů o podílu vbýsadby listnatých dřevin a jedle na umělé obnově.