Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím
Příroda Hrubého Jeseníku: jedinečný a ohrožený klenot
0
0
0
0
0
0
0

Problematické příklady lesního hospodaření

 - Špičák - těžba buků a klenů v prameništi...
Špičák - těžba buků a klenů v prameništi...
 - ...a jejich náhrada výsadbou smrků
...a jejich náhrada výsadbou smrků
 - Těžba povede ke změně režimu prameniště a k jeho ohrožení
Těžba povede ke změně režimu prameniště a k jeho ohrožení
 - Špičák - těžba buků a klenů u dalšího prameniště
Špičák - těžba buků a klenů u dalšího prameniště
 - ...které je částečně opět zaházeno haldou větví
...které je částečně opět zaházeno haldou větví
 - Mohutné buky a kleny vytěžené v bezprostředním okolí pramenišť
Mohutné buky a kleny vytěžené v bezprostředním okolí pramenišť
 - Mohutné buky a kleny vytěžené v bezprostředním okolí pramenišť
Mohutné buky a kleny vytěžené v bezprostředním okolí pramenišť
 - Kouzelné údolí Merty zasáhlo nevhodné hospodaření v minulosti: v předu smrková monokultura místo smíšeného lesa...
Kouzelné údolí Merty zasáhlo nevhodné hospodaření v minulosti: v předu smrková monokultura místo smíšeného lesa...
 - ...v pozadí vzácné přirozené lesy s velkou jizvou - kdysi provedenou sečí...
...v pozadí vzácné přirozené lesy s velkou jizvou - kdysi provedenou sečí...
 - ...která dnes zarůstá dominantně a nepřirozeně smrkem. Vznikne zde další monokultura?
...která dnes zarůstá dominantně a nepřirozeně smrkem. Vznikne zde další monokultura?
 - Řada násečných sečí a umělé smrkové monokultury zasazené mezi zbytky přirozených porostů v oblasti Mravenečníku
Řada násečných sečí a umělé smrkové monokultury zasazené mezi zbytky přirozených porostů v oblasti Mravenečníku
 - Detail velkého náseku s kompletním odlesněním listnatého porostu. Na místě zůstal jen jeden mohykán- výstavek.
Detail velkého náseku s kompletním odlesněním listnatého porostu. Na místě zůstal jen jeden mohykán- výstavek.
 - Velká násečná seč v Koutském žlebu s dominantně vysázenými smrky...
Velká násečná seč v Koutském žlebu s dominantně vysázenými smrky...
 - ...budeme zde mít další smrkovou monokulturu?
...budeme zde mít další smrkovou monokulturu?
 - Videlské sedlo- dominantní výsadba smrku do odtěženého bukového porostu. Budeme zde mít další smrkovou monokulturu?
Videlské sedlo- dominantní výsadba smrku do odtěženého bukového porostu. Budeme zde mít další smrkovou monokulturu?
 - Lysý vrch- intenzivní a rozsáhlá těžba v nedávno ještě ucelených listnatých porostech...
Lysý vrch- intenzivní a rozsáhlá těžba v nedávno ještě ucelených listnatých porostech...
 - ...vede k jejich fragmentaci a dominantní výsadbě smrku bez výstavků přirozených dřevin
...vede k jejich fragmentaci a dominantní výsadbě smrku bez výstavků přirozených dřevin
 - Holoseč v přirozeném porostu u rezervace Vysoký vodopád, opět bez ponechání výstavků...
Holoseč v přirozeném porostu u rezervace Vysoký vodopád, opět bez ponechání výstavků...
 - ...na extrémních svazích s velkým rizikem eroze a odplavením vzácných živin.
...na extrémních svazích s velkým rizikem eroze a odplavením vzácných živin.
 - Řada velkých sečí u rez. Vys. Vodopád vede k fragmentaci zbytků přirozených porostů
Řada velkých sečí u rez. Vys. Vodopád vede k fragmentaci zbytků přirozených porostů
 - Už dávno zde měla být rozšířena rezervace s cílem zachovat vzácné porosty, jakých máme málo
Už dávno zde měla být rozšířena rezervace s cílem zachovat vzácné porosty, jakých máme málo
 - Těžba přímo v ochranném pásmu rezervace Vysoký vodopád bez ponechání výstavků ...
Těžba přímo v ochranném pásmu rezervace Vysoký vodopád bez ponechání výstavků ...
 - ...provedená až na samotnou hranici rezervace!
...provedená až na samotnou hranici rezervace!
 - Kompaktní listnaté a smíšené lesy na masivu Lysý vrch v roce 2003...
Kompaktní listnaté a smíšené lesy na masivu Lysý vrch v roce 2003...
 - a dnes. Intenzivní těžba s mnoha náseky fragmentuje porosty a má negativní dopad na krajinný ráz
a dnes. Intenzivní těžba s mnoha náseky fragmentuje porosty a má negativní dopad na krajinný ráz
 - Videlské sedlo s významným podílem listnatých lesů v r. 2003 ...
Videlské sedlo s významným podílem listnatých lesů v r. 2003 ...
 - a stejná oblast dnes s intenzivní těžbou a negativním vlivem na krajinný ráz.
a stejná oblast dnes s intenzivní těžbou a negativním vlivem na krajinný ráz.
 - Oblast Sněžné kotliny na unikátním masivu Červené hory s kompaktními lesními porosty v r. 2003...
Oblast Sněžné kotliny na unikátním masivu Červené hory s kompaktními lesními porosty v r. 2003...
 - a dnes. Intenzivní násečná těžba fragmentuje nežádoucím způsobem lesní porosty a poškozuje krajinný ráz. V pravé části nový lyžařský areál.
a dnes. Intenzivní násečná těžba fragmentuje nežádoucím způsobem lesní porosty a poškozuje krajinný ráz. V pravé části nový lyžařský areál.
 - Překvapující umělá výsadba dřevin v řádcích do unikátního ekosystému horského bezlesí na hřebenu Červené hory
Překvapující umělá výsadba dřevin v řádcích do unikátního ekosystému horského bezlesí na hřebenu Červené hory