Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím
Příroda Hrubého Jeseníku: jedinečný a ohrožený klenot
Zpět do kategorie: AKTUALITY

Správa CHKO Jeseníky opět nehájí zájmy ochrany přírody: vydala nové rozhodnutí ke kůrovcové situaci v Národní přírodní rezervaci Rejvíz, ve kterém povolením výjimky umožňuje pokračování škodlivých zásahů na zhruba 50 hektarech území jedné z nejcennějších rezervací v ČR. Opakuje tak závažnou chybu z loňska. Nejenže nerespektuje zákon o ochraně přírody chránící rezervace, ale jedná také v rozporu s novou metodikou Ministerstva životního prostředí (MŽP), která celostátně stanovuje pravidla pro postup v kůrovcem napadených lesích. Ekologické organizace se proti rozhodnutí odvolají k MŽP a požádají o neodkladnou nápravu.

Nové rozhodnutí Správy CHKO už zakazuje použití toxických chemických látek na pokácené kmeny stromů, což obě ekologické organizace dlouhodobě požadovaly. Správa CHKO však znovu povolila kácení a mechanické odkornění stromů napadených kůrovcem v pásmu širokém 100 metrů podél jižní hranice rezervace. Dále umožnila krácení, odkornění a odvětvení vývratů a zlomů v pásmu širokém až 150 metrů při jižním a západním okraji rezervace. Velkým problémem je i délka platnosti udělené výjimky, a to až do 31. 12. 2021. V době turbulentního vývoje kůrovcové kalamity a rychle se měnící situace je takřka tříletá lhůta neúměrně dlouhá a nesprávná. Věc je o to závažnější, že Správa vyloučila odkladný účinek odvolání, a tak Lesy ČR mohou začít ve vzácné přírodě kácet.

MŽP přitom v únoru 2019 zrušilo na základě odvolání Společnosti přátel Jeseníků a Hnutí DUHA Olomouc rozhodnutí Správy CHKO ze září 2018, které na části území NPR Rejvíz umožňovalo kácení stromů a použití jedovatých pesticidů. Správa CHKO tak nyní promarnila příležitost k zavedení účinných ekologických pravidel na ochranu rezervace. Správným řešením situace je ponechání rezervace přírodnímu vývoji a zastavení destruktivních lesnických zásahů. Proti kůrovci se má aktivně zasahovat v okolních hospodářských lesích při dodržení pravidel ochrany přírody.

Rozhodnutí Správy povede k poškozování vzácné přírody a je zcela nesmyslné. Povolené zásahy nezastaví šíření kůrovce v rezervaci ani v okolních lesích. Většina území rezervace je totiž nyní ponechána bez zásahu a kůrovec se zde bude přirozeně šířit. Především však v okolí rezervace je řada ohnisek výskytu kůrovce, který se zde už několik let masivně rozmnožuje v hospodářských lesích. Svědčí o tom nejen řada kalamitních těžeb, ale i aktuální množství kůrovců zachycených v rámci monitoringu ve feromonových lapačích. Obě fotografie dokumentují rozsáhlé těžby v okolí rezervace, první zachycuje holiny na západní hranici rezervace, kde došlo na jaře k mnoha vývratům. Druhá zachycuje obří holiny, které vznikají na Zámeckém pahorku na východní hranici s NPR.

Správa CHKO jedná nejen v rozporu se zájmy ochrany přírody, ale i v rozporu s metodikou ministerstva, která v těchto případech na území rezervací požaduje úplné zastavení destruktivních zásahů na celém území rezervace. Tento rozpor uznává i sama Správa na straně 10 rozhodnutí. Obhajuje jej však tím, že „v této situaci se jeví jako korektní vůči vlastníkovi okolních lesů zachovat zásahy v úzkém pásu s cílem do jisté míry eliminovat působení kůrovce…“ Takový přístup Správy CHKO je nepřijatelný, místo ochrany přírody na území rezervace se snaží za každou cenu vyjít vstříc lesním hospodářům a opomíjí nastavená pravidla ochrany přírody.

Ondřej Bačík, předseda Společnosti přátel Jeseníků, řekl: „Celá kauza Rejvíz je ukázkou mnoha pochybení ze strany Správy CHKO Jeseníky. Už jednou Ministerstvo životního prostředí zrušilo chybné rozhodnutí Správy, ta se ale evidentně moc nepoučila. Znovu umožňuje poškozování jedné z nejcennějších rezervací v ČR, dokonce v rozporu s novým předpisem ministerstva. Jde o vážné selhání vedení Správy CHKO Jeseníky a apelujeme na Ministerstvo životního prostředí, aby škodlivou činnost zakázalo a zajistilo v Jeseníkách fungující systém ochrany přírody.“

Celé znění tiskové zprávy Společnosti přátel Jeseníků a Hnutí DUHA Jeseníky

Velká reportáž České televize i s živým vstupem předsedy SPJ ve Studiu 6 v Pá 14. 6. 2019  (od 5té minuty vysílání)