Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím
Příroda Hrubého Jeseníku: jedinečný a ohrožený klenot
Zpět do kategorie: AKTUALITY

Ministerstvo životního prostředí („MŽP“) dne 22. 9. 2016 zveřejnilo závěry tzv. zjišťovacího řízení v rámci procesu posuzování vlivu stavby na životní prostředí k projektu na Vřesové studánce na masivu Červené hory. V závěrech MŽP konstatuje, že záměr „Obnova poutního místa Vřesová studánka“ může mít významný vliv na životní prostředí a bude dál posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.,         o posuzování vlivů na životní prostředí („zákon o EIA“). Závěr zjišťovacího řízení tak potvrzuje dosavadní vyjádření ekologů a odborníků z univerzit, že projekt stavby na Vřesové studánce přináší řadu rizik a ohrožení pro evropsky výjimečnou přírodu v této oblasti. V rámci zjišťovacího řízení vyjádřilo negativní výhrady k projektu sedm ekologických organizací a dále Česká inspekce životního prostředí           a Správa Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Masivně se zapojila i široká veřejnost, která využila práva zaslat k záměru svá vyjádření.  

Kromě procesu EIA již od prosince 2015 vede Správa CHKO Jeseníky s investorem záměru dvě správní řízení , ve kterých investor žádá o povolení výjimek ze zákazů, které stanovuje zákon ve zvláště chráněných územích. Do 30. 9. 2016 má investor lhůtu doložit řadu chybějících podkladů. Ekologické organizace, řada odborníků a početná veřejnost proto očekávají brzké výsledné rozhodnutí Správy CHKO Jeseníky v této věci.

Ve vrcholové části masivu Červené hory v lokalitě Vřesové studánky má být postavena větší kaple a horská turistická chata. Součástí projektu je provoz restaurace s kuchyní, ubytování         a trvalé osídlení tohoto jedinečného místa. Investorem tohoto de facto komerčního záměru je spolek, jehož předsedou je šumperský podnikatel Pavel Holubář.  Odborníci z univerzit a ekologické organizace zahájili v březnu 2016 veřejnou kampaň za záchranu jednoho z nejcennějších míst v Jeseníkách.

Proces zjišťovacího řízení podle zákona o EIA byl na základě povinně předložené žádosti investora zahájen na MŽP dne 3. 8. 2016. V rámci procesu investor zveřejnil podrobnější dokument a studii, která hodnotí vliv výstavby a provozu záměru na místní přírodu. Podrobné analýzy těchto podkladů ze strany odborníků a ekologických organizací ovšem ukázaly, že dokumenty trpí mnoha nedostatky, zkreslují a zlehčují dopady projektu na vzácnou horskou přírodu a jsou zpracovány neobjektivně a povrchně. Některé zásadní dopady na přírodu investor neřeší vůbec nebo jen zcela okrajově. Až absurdně pak v dokumentech působí  formulace, že projekt je citlivý k životnímu prostředí, respektuje přírodní hodnoty a vytváří s krajinou harmonický celek...

Přes uvedené nedostatky z předložených dokumentů vyplývá řada závažných faktů, např. ve fázi výstavby projektu. Ta se předpokládá po dobu 3 let v letech 2017 až 2020, během kterých by došlo k narušení klidové oblasti na Vřesové studánce stavební činností a intenzivní dopravou vč. těžké techniky. Odhaduje se, že pouze vybagrováním základů pro oba objekty by vzniklo 900 tun materiálu, což znamená cca 140 jízd nákladních automobilů (T815) s celkovou hmotností 20tun/automobil! Další těžká nákladní technika by byla potřeba průběžně na přepravu ostatních materiálů během dlouhé výstavby a pro samotné stavební práce. Zcela zásadní je ovšem vliv trvalého osídlení místa, dramatického zvýšení návštěvnosti a konání různých veřejných akcí a poutí, které by v podstatě vedly k zániku evropsky významné přírody a dnešního harmonického duchovního rozměru místa.

Proces zjišťovacího řízení podle zákona o EIA dále ukázal, že veřejnost je velice citlivá vůči výstavbě nových objektů v chráněných územích. Přestože proces zjišťovacího řízení proběhl v období letních prázdnin a dovolených, reakce veřejnosti byla masivní. Potvrzuje se, že veřejnost si stále více uvědomuje, jak moc je důležité zachovat poslední ostrovy neobydlené krajiny divoké přírody. A jedním z posledních těchto ostrovů v ČR je právě vysokohorská oblast mezi Keprníkem a masivem Červené hory. Svá vyjádření odeslalo na MŽP více než 100 občanů s jednoznačným poselstvím: nepovolte projekt výstavby na Vřesové studánce a zachovejte místní unikátní přírodu!

„Rád bych poděkoval jak kolegům z neziskových organizací, tak veřejnosti, že v letním období dovolených věnovali čas a úsilí přírodě Jeseníků a odeslali v takovém počtu své názory na MŽP. Vnímavá a veřejně aktivní společnost je základem pro fungování jakýchkoli věcí v této zemi, včetně kvalitní ochrany přírody,“ komentuje situaci Jiří Beneš z Hnutí DUHA Olomouc.

„Zdá se, že naše společnost už je přesycená ruchem civilizace a váží si posledních ostrovů divoké přírody. Příroda na Vřesové studánce a v okolí je evropsky mimořádná a má i svůj jedinečný duchovní rozměr. Zajít si na pivo a jídlo můžeme o kousek dál na Sedle, ale zažít klid a duchovní harmonii hor můžeme právě tady,“ vysvětluje podstatu věci předseda Společnosti přátel Jeseníků Ondřej Bačík.

"Příroda pod masivem Červené hory by byla vážně ohrožena výstavbou a trvalým osídlením tohoto jedinečného místa, jehož okolí je navrhováno jako jedna z klidových zón pro lesní kury a velké šelmy. Sám jsem byl letos svědkem rozmnožování silně ohroženého druhu živočichů v těsné blízkosti přístupové cesty na Vřesovou studánku. Doprava mechanizací a materiálu na místo stavby by znamenala likvidaci této populace."  konstatuje Marcel Minář, předseda Českého svazu ochránců přírody Šumperk.

Pro více informací kontaktujte:
Jiří Beneš, Hnutí DUHA Olomouc, GSM: 606 078 021
Ondřej Bačík, předseda Společnosti přátel Jeseníků – GSM: 604 631 563
Marcel Minář, předseda Českého svazu ochránců přírody Šumperk, 605 347 433
 

Celý text tiskové zprávy včetně doplňujících poznámek

Závěry Ministerstva životního prostředí v rámci zjišťovacího řízení