Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím
Příroda Hrubého Jeseníku: jedinečný a ohrožený klenot
0
0
0
0
0
0
0

Základní charakteristika nejstaršího národního parku v ČR:

 • zřízen v roce 1963 na rozloze 36 327 ha, okolo národního parku vyhlášeno ochranné pásmo o rozloze 18 642 ha, na polské straně hor byl již v roce 1959 zřízen Karkonoski Park Narodowy (KPN) na rozloze 5 600 ha;

 • Správa KRNAP sídlí ve Vrchlabí, Dyrekcja KPN v Jelení Hoře

 • I. zóna KRNAP (přísná přírodní) – 4 503 ha, II. zóna (řízená přírodní) – 3 416 ha, III. Zóna (okrajová) – 28 408 ha, ochranné pásmo – 18 642 ha

 • od r. 1992 jsou Krkonoše zařazeny do mezinárodní sítě biosférických rezervací UNESCO jako bilaterální biosférická rezervace Krkonoše/Karkonosze; severská rašeliniště na hřebenech jsou zařazena do seznamu mokřadů mezinárodního významu v rámci Ramsarské konvence; celé Krkonoše jsou uvedeny mezi významnými ornitologickými lokalitami v Evropě (IBA)

 • na české straně Krkonoš se rozkládají katastry 29 obcí

 • celková roční návštěvnost se odhaduje na 5–6 milionů pobytových dnů na české straně Krkonoš, až 2 miliony na polské straně Krkonoš, z toho přes                60 % je v zimním období; oba národní parky tak patří mezi nejnavštěvovanější evropská chráněná území

 • síť turistických cest na české straně Krkonoš má celkovou délku přibližně 800 km,

 • Managementová kategorie IUCN: V (chráněná krajina)

 • Posláním Správy je zajistit uchování a zlepšení přírodního prostředí NP a jeho OP, zejména ochranu či obnovu samořídících funkcí přírodních systémů, přísnou ochranu krkonošské flóry a fauny, zachování typického vzhledu krajiny, naplňování vědeckých a výchovných cílů a využití území NP a OP k ekologicky únosné turistice a rekreaci nezhoršující životní prostředí.

 • Správa KRNAP je příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem životního prostředí ČR.
  V regionu Krkonoš má kromě sídla ve Vrchlabí řadu detašovaných pracovišť. V čele Správy je ředitel, jmenovaný do funkce ministrem životního prostředí.

 • Správa KRNAP je odbornou organizací pro ochranu přírody, zabezpečení strážní, kontrolní
  a informační služby, provádění sanačních a údržbářských prací a kulturně-výchovné činnosti
  pro území národního parku (NP) a jeho ochranného pásma (OP). Současně provádí
  hospodářskou činnost v lesích.

Odkaz na oficiální stránky Správy Krkonošského národního parku.

Krkonošský národní park