Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím
Příroda Hrubého Jeseníku: jedinečný a ohrožený klenot
0
0
0
0
0
0
0

Národní park České Švýcarsko - nejmladší NP v ČR:

- byl zřízen zákonem č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko. Zákon nabyl účinnosti dne 1. ledna 2000.
- NP České Švýcarsko se rozkládá v Ústeckém kraji, v severozápadní části okresu Děčín na pravém břehu řeky Labe. Jedinou trvale osídlenou oblastí je Mezná, místní část obce Hřensko.
-  rozloha NP je 7 933 ha
- Při severní hranici národní park sousedí s Národním parkem Saské Švýcarsko.
- NP České Švýcarsko nemá vyhlášené ochranné pásmo.

Poslání Národního parku České Švýcarsko:

Dle zákona č. 161/1999 Sb. je posláním Národního parku České Švýcarsko „uchování a zlepšení přírodního prostředí, ochrana jedinečných geomorfologických hodnot, planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů a zachování typického vzhledu krajiny“. Tento dokument dále specifikuje primární a sekundární poslání národního parku.

Primárním posláním národního parku jsou:
· zachování a obnova přirozených a přírodě blízkých ekosystémů a přirozených procesů v nich probíhajících,
· ochrana geologicko-geomorfologické, biologické a krajinné diverzity území,
· trvale udržitelné a k přírodě šetrné turistické a rekreační využití.

Sekundárním posláním národního parku jsou:
· vědecko-výzkumná činnost,
· ekologická výchova a osvěta.
 

Oficiální stránky Správy Národního parku České Švýcarsko
Národní park České Švýcarsko