Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím
Příroda Hrubého Jeseníku: jedinečný a ohrožený klenot
0
0
0
0
0
0
0

Národní park (NP) zlepší praktickou ochranu a péči o přírodu Jeseníků. Umožní zejména:

  1. na území NP aktivně realizovat přírodě blízké lesní hospodaření, jehož cílem jsou lesy druhově a věkově pestré, přirozené. Takové lesy jsou mnohem více stabilní a odolné, mj. i vůči kůrovci. Např. v NP Krkonoše se podařilo od r. 1994 snížit zastoupení smrku v lesích z 86 % o téměř 10 % ve prospěch javorů, buků, jedlí a břízy. To je velký úspěch.
  2. zřídit potřebný počet pracovníků do terénu, zejména profesionálních strážců přírody, kteří budou aktivně dohlížet na dodržování pravidel ochrany území v praxi a zároveň dělat osvětu mezi lidmi v terénu. Např. v NP Krkonoše je tým 20 profesionálních strážců přírody, zatímco Správa CHKO Jeseníky má jednoho profesionálního strážce na půl úvazku.
  3. aktivně řešit zásadní ekologický problém zarůstání unikátní jesenické tundry (alpínské hole/bezlesí) uměle vysazenou borovicí klečí. Aktuálně je kleč na ploše cca 150 ha a dále se rozrůstá. Většinou jde přitom o velmi cenné lokality v přírodních a národních přírodních rezervacích, kde kleč vytlačuje a ohrožuje vzácné jesenické druhy rostlin a živočichů a ohrožuje také existenci unikátních ekosystémů (zejména ledovcových karů a kotlin, kde kleč omezuje padání lavin). Jedinečná jesenická tundra tedy postupně mizí a za současného stavu se nedaří nalézt účinné řešení problému mezi Lesy ČR a Správou CHKO. Řešení nespočívá v plošném odstranění kleče, ale v urychleném odstranění kleče z cenných území s cílem zachránit původní druhy a lokality.
  4. aktivně realizovat projekty na záchranu unikátních živočišných druhů, např. velmi vzácného tetřeva hlušce, tetřívka obecného či rysa ostrovida. Tato zvířata již v Jeseníkách vyhynula nebo jsou na pokraji vyhynutí a je s podivem, což není dobrá vizitka pro všechny kompetentní orgány. Co se týká v Jeseníkách nepůvodních kamzíků,  Společnost přátel Jeseníků podporuje jejich zachování. Ministerstvo životního prostředí a Správa CHKOJ opakovaně potvrdily, že neplánují tzv. likvidaci kamzíků, jak se někdy mylně uvádělo. Kamzíci tedy mohou v oblasti žít i po vyhlášení NP Jeseníky v počtu, který bude pro území přijatelné.
  5. NP bude znamenat lepší ochranu tohoto území před kontroverzními devastačními projekty.