Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím
Příroda Hrubého Jeseníku: jedinečný a ohrožený klenot
Zpět do kategorie: Jedinečný a ohrožený klenot

Dvacet tři odborníků na Jeseníky z předních přírodovědeckých pracovišť (Univerzita Palackého, Ostravská Univerzita, Akademie věd ČR atd.) vydalo dne 6. 12. 2011 veřejné prohlášení k aktuálnímu stavu ochrany přírody Jeseníků a podpořilo rovněž vyhlášení Národního parku Jeseníky. Ministrovi životního prostředí, představitelům veřejných institucí, široké veřejnosti i médiím tímto prohlášením předkládají informace o jedinečné, ale zároveň ohrožené přírodě Jeseníků. Ministra životního prostředí zároveň žádají, aby učinil konkrétní kroky vedoucí ke zlepšení praktické péče o jedinečné přírodní hodnoty Jeseníků, jakožto doklad nesporného přírodního dědictví naši země. Vhodným a účinným řešením se ukazuje příprava a realizace kvalitně propracovaného Národního parku Jeseníky.

Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. k tomu uvedl: “Příroda Jeseníků má výrazně nadregionální a evropský význam. Nalezneme zde druhy živočichů a rostlin původem z daleké Skandinávie, ale také druhy z Alp a Karpat. Kromě tzv. glaciálních reliktů, tedy druhů žijících v době ledové, se zde vyskytují rostlinné i živočišné druhy endemické, tedy takové, které nenajdeme nikde jinde na světě. Mozaika jesenické přírody je pestrá a výjimečná: vysokohorská tundra, ledovcové kary a kotliny, rašeliniště nebo také zbytky zachovalých horských lesů.“

Prof. Ing. Stanislav Bureš, CSc. k tomu uvedl: „Kvalita jesenické přírody je ohrožena v důsledku závažných ekologických problémů. Jedná se nejenom o zarůstání vysokohorského bezlesí nepůvodní borovicí klečí, ale také např. o intenzivní lesní hospodaření na většině plochy chráněné krajinné oblasti (CHKO), kdy je stále preferováno pěstování nepřirozených smrkových monokultur nebo holosečná těžba dřeva. Celkově dochází k vážnému úbytku druhové pestrosti i krajinných prvků typických pro Jeseníky. Ukazuje se, že stávající ochrana přírody Jeseníků formou CHKO nemůže při limitovaném počtu pracovníku Správy zajistit odpovídající ochranu území, především v nejcennější oblasti Hrubého Jeseníku. Vítám proto diskusi na téma vzniku národního parku.“

RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D. k tomu uvedl: „Nejcennější fenomény živé i neživé přírody Jeseníků nám mizí doslova před očima. Vymírají reliktní populace hmyzu a rostlin, kleč ničí unikátní mrazem tříděné půdy, z horských lesů se dlouhodobě stávají plantáže na dříví téměř bez života. Zejména centrální část stávající CHKO Jeseníky potřebuje systém ochrany, který umožní nejen účinné řešení vážných ekologických problémů a zlepšení kvality přírody, ale i aktivní a pozitivní práci s veřejností. Dnes jsou pravomoce potřebné k péči o přírodu v území roztříštěné a ochrana přírody má nedostatek lidských i finančních možností. Vítám jakoukoli diskusi, která by na současný neutěšený stav ochrany upozornila a vedla k jeho zlepšení a objektivní diskuse o uvažovaném Národním parku Jeseníky k tomu bezesporu patří.“

Dokumenty ke stažení:

1) Tisková zpráva přírodovědců k veřejnému prohlášení ze dne 6. 12. 2011

2) Veřejné prohlášení přírodovědců k aktuálnímu stavu ochrany přírody Jeseníků