Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím
Příroda Hrubého Jeseníku: jedinečný a ohrožený klenot
Zpět do kategorie: AKTUALITY

 Společná tisková zpráva Společnosti přátel Jeseníků a Hnutí DUHA Jeseníky

Klíčového vítězství pro další osud divoké přírody v oblasti Pradědu, Sněžníku a Keprníku dosáhly obě ekologické organizace, které v červenci 2021 upozornily na sérii chybných rozhodnutí Správy CHKO Jeseníky, v nichž povolila výjimky na provádění tzv. intenzivních technologií za účelem asanace kůrovci napadených stromů na velké části území Národní přírodní rezervace (NPR) Praděd, NPR Králický Sněžník a NPR Šerák-Keprník. Organizace se proti rozhodnutím Správy odvolaly k Ministerstvu životního prostředí ČR, které nyní vydalo důležitá rozhodnutí. V nich zrušilo stěžejní I. a III. výrokovou část udělených výjimek a zastavilo tak možnosti ničení posledních velkých ostrovů divoké přírody na Moravě. Správa CHKO musí věc znovu projednat, napravit pochybení a vydat přísnější znění rozhodnutí.

Případy NPR Praděd, NPR Králický Sněžník a NPR Šerák-Keprník potvrzují, že vedení Správy CHKO při řešení kůrovcové kalamity selhává a je velmi vstřícné k zájmům lesníků a těžařů. Vzhledem k tomu, že povolením výjimek Správa překročila hranici možných limitů, ekologické organizace vyzývají ředitele Michala Servuse a vedoucího Správy Petra Šaje, aby přijali odpovědnost a sami rezignovali ze svých funkcí.  

O kvalitě práce Správy CHKO svědčí i to, že svá rozhodnutí zpracovávala rekordních 5 až 6 měsíců, přesto byly výsledky práce žalostné a s hrubým pochybením. Ve výjimkách sice Správa vyčlenila část území jako bezzásahové (tzv. pásmo A), ale v dalších částech rezervace umožnila nejen odkorňování kůrovcem napadených stromů nastojato, ale také destruktivní metody asanace formou kácení stromů, jejich odvětvení, manipulace a odkornění. V pásmech B a C Správa umožnila i použití jedovatých chemických postřiků na pokácené stromy a za určitých podmínek dokonce považuje použití jedů za šetrnou metodu asanace.

Zákon o ochraně přírody přitom použití intenzivních technologií zakazuje. Zákon dále stanovuje, že „využívání národní přírodní rezervace je možné jen v případě, že se jím uchová či zlepší dosavadní stav přírodního prostředí“. Národní přírodní rezervace jsou podle zákona nejvyšší kategorií ochrany přírody, negativní lidské zásahy jsou zde zakázány, stejně tak pohyb lidí mimo stezky, sběr hub apod. Jde o mimořádná území, kde je ochrana přírody nadřazena jakékoliv jiné aktivitě.

V případě NPR Praděd ministerstvo Správu CHKO důrazně kritizuje, když např. konstatuje, že se Správa ve své výjimce v případě porostů přirozených horských smrčin odchýlila od cílů stanovených v plánu péče o rezervaci s tím, že realizace asanačních zásahů zejména v pásmu B bude mít na horské smrčiny negativní vliv a provedené hodnocení dopadů asanačních zásahů považuje ministerstvo za nedostatečné. Ministerstvo rovněž zásadně zpochybnilo celý systém a způsob rozdělení porostů v rezervaci do pásem A, B a C, s tím, že zdůrazňuje potřebu zvětšení pásma A, kde jsou porosty ponechány bez zásahu. Hodnocení lesních porostů a jejich zařazení do pásem A, B a C považuje ministerstvo za nepřezkoumatelné.

V případě NPR Králický Sněžník ministerstvo konstatuje obdobná hrubá pochybení Správy, v tomto případě o to závažnější, že Správa vyhlásila bezzásahovost na pouhých 5% plochy lesů (tzv. pásmo A) a na zbývajících 95% povolila použití intenzivních technologií v různém rozsahu a intenzitě. Ministerstvo potvrzuje argument ekologů, že rozhodnutí Správy CHKO je „ve zcela zásadním rozporu s metodikou MŽP ČR, aniž by se touto okolností jakkoliv zabývala a tento rozpor zdůvodnila“ Jedná se o metodiku „Postup asanace kůrovcem napadených porostů v CHKO a maloplošných chráněných územích“. Ministerstvo zdůrazňuje, že „správní orgány mají povinnost se metodikou ve své právní praxi řídit“. V případě NPR Šerák-Keprník jsou výtky ministerstva velice obdobné.

Žadatelem o vydání výjimek na zásahy za účelem asanace kůrovci napadených stromů ve všech NPR jsou Lesy ČR, s.p. Kůrovcová kalamita v Jeseníkách trvá již několik let a navzdory chladnému počasí postoupily kůrovcové těžby během roku 2020 a 2021 hluboko do vnitrozemí Hrubého Jeseníku. Velká kůrovcová ohniska jsou i v několika oblastech podél hranice s NPR Praděd i v samotné rezervaci. V případě, že by výjimky Správy nebyly zrušeny, pralesovité porosty v oblasti Pradědu by byly reálně ohroženy kácením a poškozením v důsledku chybných rozhodnutí Správy CHKO.

Ondřej Bačík, předseda Společnosti přátel Jeseníků, řekl:  „Je to pořád dokola, Správa CHKO vydává špatná rozhodnutí a umožňuje ničení vzácné přírody a ekologické organizace suplují činnost Správy a doslova ji nutí, aby dělala svou práci. Správa je tak vstřícná k lesníkům a k těžařům, že dokonce ani nerespektuje metodiku a pravidla stanovená ministerstvem.
Výjimkami k ničení horských lesů a pralesů na Pradědu překročilo vedení Správy přijatelné hranice a proto vyzýváme jak ředitele, tak vedoucího Správy, aby přijali odpovědnost a sami rezignovali ze svých funkcí.“

Ivo Dokoupil, koordinátor Hnutí DUHA Jeseníky, řekl:

Ze Správy CHKO Jeseníky se stala agentura na povolování výjimek pro těžaře. V CHKO jsme opět svědky situace, kdy orgán státní správy, který má na základě platných zákonů hájit ochranu přírody, tak nečiní, a namísto toho patrně hájí a prosazuje jiné zájmy. To je nepřijatelné, stejně tak jako zásahy v rezervacích. Pozornost je potřeba zaměřit na smysluplné kroky na území 2. a 3. zón. Apelujeme také na lesníky, aby dodržovali lesní zákon a ve 2. a 3. zónách včas likvidovali začínající ohniska kůrovce a nenechávali jej vylítávat a množit. Nejlepším řešení pro centrální území CHKO je ale vyhlášení Národního parku Jeseníky.“

CELÉ ZNĚNÍ TISKOVÉ ZPRÁVY KE STAŽENÍ

Reportáže a články k tématu vydala celá řada médií:

Česká televize: MŽP zrušilo výjimky v Jeseníkách - St 24. 11. 2021 Události v regionech

Ministerstvo dalo za pravdu ochráncům přírody. V Jeseníkách zrušilo část kůrovcové těžby

MŽP zrušilo část výjimek na kůrovcovou těžbu v jesenických rezervacích