Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím
Příroda Hrubého Jeseníku: jedinečný a ohrožený klenot
Zpět do kategorie: AKTUALITY

Ekologické organizace Společnost přátel Jeseníků (SPJ) a Hnutí DUHA Jeseníky (HD) dosáhly zásadního úspěchu v dalších  kauzách kácení kůrovcem napadených stromů v nejcennějších oblastech CHKO Jeseníky. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) v Ostravě přezkoumalo sérii odvolání nevládních organizací proti rozhodnutím Správy CHKO Jeseníky a minulý týden zrušilo další 3 napadená rozhodnutí. Díky ekologickým organizacím se tak otevírá příležitost k zajištění důsledné ochrany jedné z nejcennější přírody v ČR. Případy zároveň odhalují závažná pochybení ze strany vedení Správy CHKO, která by vedla k ničení vzácné přírody Jeseníků. O vydání výjimek ze zákazů dle zákona o ochraně přírody zde žádaly Lesy ČR, s.p. 

Zatímco předchozí rozhodnutí MŽP Ostrava se týkala pouze dvou lokálních rezervací (NPR Rejvíz a PR Suchý vrch), aktuální verdikty řeší další osud vzácné přírody mimo rezervace na rozsáhlé ploše celkem 4 560 hektarů! Jde o území 14x větší než je rezervace Rejvíz a zahrnuje divokou přírodu a neobydlené horské území zařazené do nejpřísněji chráněné 1.a 2.zóny CHKO Jeseníky. Navíc, většina této oblasti (3 106 hektarů) je chráněna Evropskou unií jako Evropsky významné lokality Praděd a Keprník. Konkrétně se jedná např. o tak mimořádné lokality jako je údolí Hučivé Desné s masivy Klínové hory, Spáleného vrchu, Vozky a Červené hory, na jejímž vrcholu leží i známá Vřesová studánka. Jde o jedno z největších území s divokou přírodou v ČR se strategickým významem pro výskyt vzácných druhů živočichů.  

Přesto zde Správa CHKO Jeseníky v srpnu 2019 udělila výjimky na činnosti, které zákon o ochraně přírody zakazuje a umožnila tak hospodaření způsobem vyžadujícím intenzivní technologie za účelem kácení kůrovcových stromů. V praxi tak Správa umožnila různé formy destruktivních zásahů, od kácení stromů a jejich odkornění na menších plochách až po masivní těžby horských lesů s tvorbou holosečí bez omezení plochy holin (!), použití těžké techniky s úplným nebo s většinovým odvozem pokácených stromů na většině lokalit. Destruktivní zásahy navíc Správa CHKO povolila celoročně, a to až do 31. 12. 2021. Na celém území navíc Správa CHKO umožnila použití prudce jedovatých chemických postřiků. 

Díky odvolání SPJ a HD došlo ke zrušení těchto chybných rozhodnutí, věc se vrací k novému projednání a je zde příležitost zajistit přísnější ochranu mimořádně cenné přírody. Hlavním důvodem pro zrušení je podle ministerstva pochybení Správy při hodnocení existence jiného veřejného zájmu, který je v tomto sporu zásadní. Vzhledem k významu dotčeného území je zde podle zákona prioritní a nadřazený zájem na ochraně přírody a Správa CHKO může výjimky ze zákazů povolit v případě, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody. Správa CHKO ve svých rozhodnutích o výjimkách tvrdila, že jiný veřejný zájem spočívá v ochraně lesních porostů ve správě Lesů ČR, s.p. před šířením kůrovcové kalamity a že tedy zájem na umožnění intenzivního kácení a těžeb převažuje nad zájmem ochrany nejcennější přírody Jeseníků. Upřednostnění zájmu intenzivních těžeb nad ochranou přírody ovšem Správa CHKO v podstatě ničím nedoložila a k vyhodnocení této klíčové věci přistoupila velice povrchně a v rozporu s ustálenou judikaturou správních soudů. 

Tři aktuální případy potvrzují nezodpovědnost vedení Správy CHKO při řešení ochrany nejcennější přírody Jeseníků. Ekologické organizace již dlouhodobě upozorňují na závažná pochybení vedení Správy CHKO, která vedou k ohroženía k poškozování vzácné přírody. MŽP Ostrava doposud přezkoumalo celkem7 odvolání podaných SPJ a HD a v 6 případech dalo za pravdu ekologickým organizacím. To svědčí o „kvalitě“ práce Správy CHKO Jeseníky.

Ondřej Bačík, předseda Společnosti přátel Jeseníků, řekl:

Správa CHKO se nechová jako odborný orgán ochrany přírody, ale jako školák, který opakovaně dělá chyby, vydává jedno špatné rozhodnutí za druhým a ekologické organizace doslova školí Správu a zastavují její chyby. Vedení Správy CHKO Jeseníky zcela selhalo ve své klíčové roli při ochraně vzácné přírody nejvyšších moravských hor. Místo ochrany povoluje plošná odlesnění velké části horských lesů Hrubého Jeseníku, což může vést k ekologické katastrofě.

„Apelujeme na Ministerstvo životního prostředí, aby zrušilo všechna chybná rozhodnutí Správy a zajistilo v Jeseníkách fungující systém ochrany přírody. Žádáme, aby 10% plochy CHKO Jeseníky bylo vyčleněno pro divokou přírodu bez vlivu člověka a na dalších 20% území aby se kácení stromů omezilo v souladu se zákonem o ochraně přírody“.

CELÁ TISKOVÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ JE ZDE

POZNÁMKA K FOTKÁM: záběry ukazují oblasti údolí Hučivé Desné, Červené hory a Vozky. Tady všude se mělo podle zrušených rozhodnutí Správy CHKO kácet nebo dokonce masivně těžit! Kácení bylo povoleno i v oblasti Vozky...