Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím
Příroda Hrubého Jeseníku: jedinečný a ohrožený klenot
Zpět do kategorie: AKTUALITY

Ekologické organizace Společnost přátel Jeseníků a Hnutí DUHA Olomouc uspěly se svým odvoláním proti rozhodnutí Správy CHKO Jeseníky a zabránily tak dalšímu zbytečnému a škodlivému kácení a používání jedů v cenné rezervaci Suchý vrch. Správa CHKO v listopadu 2018 povolila výjimkou ze zákona použití intenzivních technologií k zásahům proti kůrovci, včetně kácení napadených stromů a používání toxických jedů, v přírodní rezervaci Suchý vrch v CHKO Jeseníky u Vrbna pod Pradědem. Ačkoli podle zákona jsou zde negativní lidské zásahy zakázány, Správa je povolila na žádost vlastníka, Biskupství ostravsko – opavského, Biskupských lesů.

Už v únoru přitom Ministerstvo životního prostředí, regionální pracoviště v Ostravě, zrušilo jako nezákonné jiné rozhodnutí Správy v podobné kauze Národní přírodní rezervace Rejvíz. V případě Suchého vrchu došlo ministerstvo k závěru, že rozhodnutí Správy je nepřezkoumatelné, zrušilo jej proto v celém rozsahu a vrátilo věc k novému projednání.

Společnost přátel Jeseníků v odvolání mj. upozornila na kontroverzní bod 4 napadeného rozhodnutí Správy, který blíže nespecifikovaným způsobem připouští použití destruktivních lesnických zásahů i v tzv. pásmu B rezervace s cennými, až 170 let starými lesy. Právě tento bod ministerstvo považuje za klíčový a konstatuje, že podmínka č. 4 je koncipována zcela nekonkrétním způsobem. V praxi by tak mohla nastat zmatená situace bez jasně stanovených pravidel a riziko ještě vážnějšího poškození přírody rezervace.

Ministerstvo také zdůrazňuje povinnost Správy zdůvodnit efektivitu a smysluplnost lesnických zásahů proti kůrovci. Správa tak v novém rozhodnutí musí jednoznačně vymezit rozsah povolené činnosti v rezervaci a zdůvodnit její smysl. Musí také
jednoznačně vyhodnotit napadení lesů okolo rezervace a určit, zda nejsou už lesnické zásahy v rezervaci zbytečné. Právě na tyto podstatné nedostatky upozornily ekologické organizace ve svých odvoláních.

Ondřej Bačík, předseda Společnosti přátel Jeseníků, k tomu řekl:

„Dosáhli jsme velkého úspěchu a zastavili jsme chybný postup Správy CHKO, který vážně ohrožoval nejcennější přírodu Jeseníků. V případě Rejvízu vydala Správa nezákonné rozhodnutí a v případě Suchého vrchu vydala nepřezkoumatelné rozhodnutí bez stanovení jasných pravidel. Umožnila v něm škodlivé zásahy na 86% plochy rezervace. Přístup Správy CHKO je nezodpovědný a popírá smysl a význam přírodních rezervací. Díky odvolání ekologických organizací jsou obě špatná rozhodnutí Správy zrušena a příroda obou rezervací je prozatím zachráněna. K oběma kauzám musí Správa vydat nová rozhodnutí, má tedy příležitost napravit svá pochybení a zachovat se jako orgán ochrany přírody.“ 

CELÉ ZNĚNÍ TISKOVÉ ZPRÁVY K SUCHÉMU VRCHU KE STAŽENÍ

FOTODOKUMENTACE POŠKOZOVÁNÍ HORSKÝCH LESŮ V OBLASTI SUCHÉHO VRCHU V CHKO