Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím
Příroda Hrubého Jeseníku: jedinečný a ohrožený klenot
Zpět do kategorie: AKTUALITY

Rozlehlá oblast horských lesů na území přísně chráněné 2.zóny CHKO v oblasti Staré hory, Koberštejna a Předního Jestřábí až po hranici rezervace Rejvíz je bez vydané výjimky plošně odlesňována s využitím těžké techniky. Výsledkem je vznik rozsáhlých holin a řada erozních rýh, což je v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny. Poškozování chráněného území umožnila svým dosavadním chybným přístupem Správa CHKO Jeseníky. V důsledku dlouhodobé nečinnosti Správy se proto ekologové museli obrátit na Českou inspekci životního prostředí, aby zjednala nápravu a zajistila ochranu území a právní stav. 

Vlastníkem lesů jsou Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o., které již v červenci 2019 podaly na Správu CHKO žádost o povolení výjimky. Správa ji skutečně vydala, ovšem s tak špatnými pravidly, že se proti ní odvolali jak ekologové, tak vlastník. Rozhodnutí proto na konci roku 2019 nenabylo právní moci a pravidla dle této výjimky byla nevymahatelná. Dne 6. 5. 2020 rozhodnutí Správy CHKO pak formálně zrušilo i Ministerstvo životního prostředí v Ostravě jakožto odvolací orgán. Protože v dotčené oblasti probíhalo v dubnu 2020 plošné odlesňování lesů, podaly ekologické organizace začátkem května 2020 na Správu CHKO Jeseníky podnět k prošetření závažného poškozování území 2. zóny CHKO. 

Prohlídka oblasti Koberštejna v polovině srpna ale přinesla překvapivé zjištění. Přestože původní výjimka neplatí již od konce roku 2019 a přestože Správa CHKO již od začátku dubna 2020 ví o provádění intenzivních těžeb bez udělené výjimky, situace se ani k dnešnímu dni nezměnila a v praxi probíhají těžby v rozporu se Zákonem a bez pravidel stanovených ve výjimce. V průběhu celého roku 2020 tak Správa CHKO nepochopitelně přihlíží ničení chráněného území 2. zóny CHKO.

Kůrovcová sezóna je přitom v plném proudu a situace v oblasti Koberštejna a Staré hory se zcela vymkla kontrole:
jsou zde tisíce uschlých, rezavých kůrovcových stromů, jejich asanace se nestihla včas, masivní těžby vytváří holiny. Zelená turistická značka vedoucí na zříceninu hradu Koberštejn se proměnila ve velkou erozní rýhu. Pokácené dřevo se asanuje toxickými chemickými postřiky.

Kromě oblasti Koberštejna ve vlastnictví ALSOL je ve hře celá série výjimek také pro Lesy ČR, s.p. pro ekologicky velice cenné oblasti kolem Pradědu a Keprníku. Předchozí výjimky, které pro tuto oblast vydala Správa, byly zrušeny ministerstvem již na konci ledna 2020, ale Správa CHKO od té doby nebyla schopna vydat nová pravidla pro kácení kůrovcových stromů a bez výjimek tak vytváří de facto bezprávní stav.

Ekologické organizace požadují, aby na 30% plochy CHKO Jeseníky (1. a.2. zóny) byl respektován zákon o ochraně přírody. Naprostá většina území CHKO je zařazena do 3.zóny (66% CHKO), kde jsou možnosti ochrany přírody malé a další osud hor je zde  v rukou lesníků. Spor se tedy vede o pouhých 30% území CHKO. Ekologové zde konkrétně požadují ponechat nejcennějších 10% území (rezervace, 1. zóny, nehospodářské lesy) pro přirozený vývoj divoké přírody bez lidských zásahů. Na zbývajících 20% území CHKO (2. zóny a většinou nehospodářské lesy) pak souhlasí se zásahy proti kůrovci, ale pouze formou včasné asanace malých skupin kůrovcem napadených stromů, bez vzniku holin a bez použití jedovatých chemických postřiků. Pokud by na území 2. zón došlo k rozsáhlým těžbám, je důležité ponechat aspoň část
(cca 30 %) suchých stojících stromů,
které budou chránit půdu před vysušením a jako tlející kmeny pak pomáhají zadržovat vodu a poskytují živiny mladým stromkům. Ekologické organizace apelují na lesníky, aby přestali ztrácet čas zbytečnými zásahy v rezervacích a v 1.zónách a veškeré síly aby věnovali vyhledávání a včasné likvidaci kůrovcových ohnisek. To ostatně nařizuje i lesní zákon.  Nutná je i urychlená změna nepřirozených smrkových monokultur v okolí rezervací na lesy zdravé, věkově a druhově pestré s převahou buků a jedlí.

Ondřej Bačík, předseda Společnosti přátel Jeseníků, řekl:

„Zatímco kůrovcová sezóna je v plném proudu, Správa CHKO zřejmě spí a toleruje porušování zákona o ochraně přírody. Od začátku roku nebyla schopna vydat výjimky s novými pravidly na kácení kůrovcových stromů pro řadu chráněných lokalit a umožňuje tak stav jakéhosi bezpráví a ničení chráněného území. Zejména se jedná o oblast Koberštejna. Jsme svědky velmi závažné situace a odpovědnost za to nese vedení Správy CHKO Jeseníky, které ve své klíčové roli bohužel selhalo.

Apelujeme na Českou inspekci životního prostředí i na Ministerstvo životního prostředí, aby konečně zajistilo v Jeseníkách fungující systém ochrany přírody. Žádáme, aby 10% plochy CHKO Jeseníky bylo vyčleněno pro divokou přírodu bez vlivu člověka a na dalších 20% území aby se kácení stromů omezilo v souladu se zákonem o ochraně přírody.