Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím
Příroda Hrubého Jeseníku: jedinečný a ohrožený klenot
Zpět do kategorie: AKTUALITY

Ministerstvo životního prostředí zrušilo na základě odvolání Společnosti přátel Jeseníků rozhodnutí Správy CHKO Jeseníky ze září 2018, které umožňovalo kácení a aplikaci jedovatých pesticidů na části území Národní přírodní rezervace Rejvíz z důvodu výskytu kůrovce.

Správa CHKO Jeseníky proto nyní znovu rozhoduje o dalších lesnických zásazích na Rejvízu. Společnost přátel Jeseníků a Hnutí DUHA v této souvislosti vyzvaly Správu k úplnému zastavení škodlivých zásahů nejen na Rejvízu, ale i v dalších rezervacích a k jejich omezení také v prvních a druhých zónách chráněné krajinné oblasti. Varovaly, že při rozšíření kůrovcové kalamity nesmí dojít v chráněné oblasti a v rezervacích k vykácení lesů tak, jako se to stalo v hospodářských lesích v předhůří Jeseníků.

Ekologické organizace ve svém loňském odvolání namítaly, že plošné kácení a rozstřikování jedovatých pesticidů poškodí vzácnou přírodu v rezervaci. Uvedly, že postup Správy CHKO je nezákonný kvůli nesplnění požadavků vyplývajících z ochrany území soustavou Natura 2000 i kvůli procesnímu pochybení. Správa totiž loni v září vydala souhlas s lesnickými zásahy v rezervaci podle chybného paragrafu a nezohlednila přitom své předchozí rozhodnutí. Vzhledem k výše popsané závažné procesní chybě při postupu Správy se ministerstvo už bohužel nezabývalo věcnými argumenty ekologických organizací a loňské rozhodnutí Správy pro nezákonnost zrušilo.

Ekologické organizace upozornily, že podobná situace jako loni na Rejvízu hrozí letos i v dalších oblastech Jeseníků, kde je chráněná unikátní příroda. Správa CHKO Jeseníky vydala v předchozích letech řadu výjimek, které umožňují destruktivní lesnické zásahy včetně postřiků jedovatou chemií v dalších rezervacích i v prvních a druhých zónách s nejcennější jesenickou přírodou. Výjimky jsou z ekologického hlediska kontroverzní a v dnešní době lavinovitého šíření kůrovce v hospodářských lesích úplně postrádají smysl, a proto je třeba všechna tato starší rozhodnutí o rezervacích zrušit a v případě prvních a druhých zón vhodným způsobem upravit.

Ondřej Bačík, předseda Společnosti přátel Jeseníků, řekl:  „Celá kauza Rejvíz je ukázkou mnoha pochybení ze strany Správy CHKO Jeseníky. Ministerstvo shledalo rozhodnutí Správy jako nezákonné: Správa vydala rozhodnutí podle chybného paragrafu a je bez nároku zrušeno. Nyní budeme usilovat o zrušení dalšího špatného rozhodnutí Správy, tentokrát z roku 2015. Jde nám o zajištění funkčního systému ochrany přírody v Jeseníkách.“

Ivo Dokoupil, koordinátor Hnutí DUHA Jeseníky, řekl:  "Správa CHKO Jeseníky se díky snaze povolovat v chráněných územích podle nás nevhodné zásahy sama zaplétá do sítě paragrafů a předpisů. Bylo by mnohem jednodušší trvat na dodržování zákonů a na naplnění ducha předpisů ve věci ochrany přírody než hledat zdůvodnění, proč vydávat výjimky 
a vyhovět těžařům." 

Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA, řekl:  „Chráněnou krásnou divokou přírodu Jeseníků by neměly schroupat harvestory, jako se to stalo lesům v předhůří, kde jsou teď nedozírné holiny s vysušenou a zničenou lesní půdou. Ukázalo se, že kvůli nedostatku pracovních sil kácení kůrovce stejně nezastaví. To už je pak lepší ponechat suché stromy stát, protože chrání půdu před vyschnutím a pod jejich ochranou se snáze obnoví pestřejší a odolnější lesy.“

Naše tisková zpráva měla velkou mediální odezvu, např.

Česká televize: Události v regionech, kde byla ochrana jesenické přírody hlavním tématem

Český rozhlas Olomouc

Mladá Fronta dnes  a také velký článek na iDnes.cz
Ekologové uspěli, v rezervaci Rejvíz se bude od boje s kůrovcem ustupovat

Česká tisková kancelář:
MŽP zrušilo opatření CHKO pro lesnické zásahy na Rejvízu


Celé znění tiskové zprávy naleznete zde

Fotogalerii poškozování NPR Rejvíz ze září 2018 naleznete zde