Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím
Příroda Hrubého Jeseníku: jedinečný a ohrožený klenot
Zpět do kategorie: AKTUALITY

Jeseníky, 19. 3. 2015.   V návaznosti na závažnou situaci v ochraně přírody v Jeseníkách navštívil tyto nejvyšší moravské hory ministr životního prostředí Ing. Richard Brabec. Podnětem k tomu byla pozvánka ze strany představitelů akademické obce a ekologických organizací.

Šlo o nevšední příležitost, jak za účasti široké skupiny odborníků prodiskutovat konkrétní témata             a zároveň si v praxi ukázat různé konkrétní příklady. Celodenní program začal v Koutech nad Desnou,   kde byl na úvod prezentován stav ochrany přírody v Jeseníkách s následným zaměřením na budování     a modernizaci lyžařských areálů. Ministr životního prostředí např. vyjádřil překvapení nad tím, kolik lyžařských areálů v Jeseníkách máme s tím, že to působí dojmem, že jich zde máme více než v Krkonoších.

Další zastavení a diskuse následovaly během cesty po rekonstruované silnici na Červenohorské sedlo     a zejména na samotném sedle. Hlavním tématem zde byl záměr výstavby restaurace a kostela v lokalitě Vřesová studánka na hřebeni Červené hory s konstatováním, že z hlediska ochrany přírody jde o citlivé téma, protože lokalita patří k přírodovědecky nejcennějším v Hrubém Jeseníku.    

Nejdůležitější body návštěvy ministra byly debatovány během oběda v Ludvíkově. Podrobně byla popsána situace v Národní přírodní rezervaci Praděd, která byla v uplynulých dvou letech předmětem mnoha správních řízení ke kontroverzním záměrům rozšiřování a modernizace lyžařského areálu Ovčárna a budování nových staveb. Výsledkem diskuse byla dohoda o zřízení pracovní skupiny k problematice cestovního ruchu v oblasti Ovčárny-NPR Praděd. Dalším tématem byla problematika borovice kleče a její silně negativní vliv na přírodu Jeseníků. Všichni zúčastnění se shodli na nutnosti redukce kleče s aktuálními příklady na Šeráku, Keprníku či u Petrových kamenů. Vedoucí představitelé AOPK ČR zde prohlásili, že redukce borovice kleče se bude aktivně řešit a rovněž projednávat s Lesy ČR.  

Program návštěvy ministra pak pokračoval výpravou do NPR Praděd k Petrovým kamenům a byl ukončen setkáním s představiteli obcí v Karlově Studánce.

Jednání s ministrem životního prostředí Ing. Richardem Brabcem se účastnili:

RNDr. František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny
Ing. Pavel Pešout, náměstek ředitele AOPK
Ing. Michal Servus, pověřený ředitel Správy CHKO Jeseníky
Mgr. Jindřich Chlapek, vedoucí sekce ochrany přírody Správy CHKOJ
Ing. Tomáš Pospíšil, krajský ředitel LČR se sídlem v Šumperku.
Prof. Ing. Stanislav Bureš, CSc., Univerzita Palackého Olomouc
RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D., Univerzita Palackého Olomouc
RNDr. Petr Kočárek, Ph.D., Ostravská univerzita
Ondřej Bačík, Společnost přátel Jeseníků, o.s. Rýmařov
Mgr. Kateřina Kočí, Actaea – společnost pro přírodu a krajinu Karlovice
Peadr. Karel Crhonek, Terra Natura, o.s. Stará Voda, Světlá Hora
Renata Čechová, ZO ČSOP Šumperk