Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím
Příroda Hrubého Jeseníku: jedinečný a ohrožený klenot
Zpět do kategorie: AKTUALITY

Na základě vytrvalého úsilí Společnosti přátel Jeseníků byl v květnu 2018 zachráněn ostrůvek vysokohorského bezlesí s mimořádným botanickým významem na vrcholu Červené hory. Stovky nevhodně vysázených a rozrůstajících se smrků zde byly vyřezány a existence evropsky významných biotopů tak zůstane zachována. Zvonek vousatý, silně ohrožená rostlina, která se stala dokonce symbolem CHKO Jeseníky, violka žlutá sudetská, sasanka narcisokvětá a další chráněné druhy tak budou i nadále ozdobou tohoto výjimečného místa. Na příběhu s dobrým koncem je ovšem kuriózní přístup orgánu ochrany přírody, Správy CHKO Jeseníky, kterou jsme museli opakovaně žádat, aby konala a chránila klenoty přírody Jeseníků. Děkujeme novému majiteli pozemku v dotčené lokalitě, že se k řešení problému pozitivně postavil.

 

Vrcholová partie masivu Červené hory (1 333 m.n.m.) je totiž se svým subalpínským bezlesím botanicky unikátní lokalitou a existence vzácných druhů je zde přímo závislá na zachování vysokohorského bezlesí. V oblasti Vřesové studánky ovšem v minulých letech došlo k výsadbě smrků právě do tohoto bezlesí. Dle počtu letokruhů na vyřezaný kmíncích a dle stáří smrčků lze výsadbu odhadovat cca před 6 – 7 lety. Smrky se časem rozrůstaly a začaly ohrožovat vzácné druhy rostlin a biotopy, které jsou chráněné jakožto předměty ochrany Evropsky významné lokality Keprník a zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Výsadbou došlo, v rozporu se zákonem, k negativnímu zásahu do biotopu řady zvláště chráněných druhů rostlin. Už v srpnu 2016 byl na Správu CHKO podán podnět s žádostí o řešení situace a protože odpověď Správy CHKO byla zcela nevhodná a situaci neřešila, podala Společnost přátel Jeseníků podnět nový s žádostí o neodkladné odstranění nevhodné výsadby. 

 

 

Je smutné, že občané musí opakovanými podněty v podstatě nutit Správu CHKO, aby v této věci aktivně konala a chránila předměty ochrany před zničením. V odpovědi na 1. podnět dne 18. 10. 2016 vedoucí Správy CHKO reagoval tak, že se „jedná o ne úplně vhodnou výsadbu, autorem jsou LČR“, aktuálně je pozemek církevní a při řešení problematiky se čeká na to, jak dopadne záměr výstavby objektů na Vřesové studánce. Na následně podaný opakovaný podnět vedoucí Správy CHKO v odpovědi ze dne 19. 12. 2016 konstatoval, že výsadba je dílem LČR a povede v budoucnu ke zhoršení stavu biotopů a Správa „plánuje v následujícím období zahájit se současným vlastníkem jednání se záměrem získat souhlas k odstranění těchto problematických výsadeb“. Podobné obecné a časově neurčité konstatování zaznělo ze strany Správy i na jednání k problematice ochrany přírody dne 16. 1. 2017. Proto jsme trvali na nutnosti brzkého provedení opatření ve lhůtě do 1 roku a o problému jsme informovali rovněž Ministerstvo životního prostředí. Následně Správa CHKO jednala v této věci s majitelem pozemku, který se k problému postavil vstřícně a podal žádost o souhlas s trvalým omezením pozemku určeného k plnění funkce lesa na orgán státní správy lesů (Městský úřad Šumperk). Na základě vydaného souhlasu pak mohlo dojít k vyřezání výsadeb smrků na vrcholu Červené hory.

Věříme, že Správa CHKO nastaví do budoucna taková opatření, která zabrání dalším výsadbám smrků do vzácných lokalit s bezlesím na hřebenech Hrubého Jeseníku. Byl to ostatně i jeden z úkolů, který byl Správě CHKO zadán na našem společném jednání dne 21. 9. 2017 za účasti Ministerstva životního prostředí Praha. Samostatným tématem je pak problematika uměle vysazené borovice kleče v oblasti vrcholu Červené hory a na lavinových drahách Sněžné kotliny.

 FOTOGALERIE stavu lokality před odstraněním výsadeb smrků a po vyřezání