Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím
Příroda Hrubého Jeseníku: jedinečný a ohrožený klenot
Zpět do kategorie: AKTUALITY

EVROPSKY VÝZNAMNÉ PŘÍRODĚ VŘESOVÉ STUDÁNKY HROZÍ ZNIČENÍ A ZÁNIK, VARUJÍ VĚDCI I NEVLÁDNÍ ORGANIZACE

Olomouc, 2. 3. 2016

Vědci a ekologické organizace zahajují veřejnou kampaň za záchranu jednoho z nejcennějších míst v Jeseníkách. Ve vrcholové části masivu Červené hory v lokalitě Vřesové studánky má být postavena kaple a horská turistická chata. Součástí projektu je provoz restaurace s kuchyní, ubytování a trvalé osídlení tohoto jedinečného místa. Investorem tohoto de facto komerčního záměru je spolek, jehož předsedou je významný šumperský podnikatel.  Zahájení stavby investor předpokládá již na podzim 2016, Správa chráněné krajinné oblasti v rámci probíhajících správních řízení vyzvala investora k doplnění projektu.

Realizace projektu bude mít na Vřesovou studánku a okolí zásadní dopad. Výstavba objektů má trvat tři roky, kdy zde budou probíhat výkopové a stavební práce, dovoz, skladování a odvoz veškerého materiálu a pohyb těžké techniky. Turisté se budou muset v této jinak klidné lokalitě smířit s hlukem ze stavby a provozu staveniště. Provoz turistické chaty bude znamenat čerpání stále vzácnější vody v pramenné oblasti nedaleko Vřesové studánky, dále produkci splaškových vod a odpadů a úpravu stávající lesní cesty vč. dopravní zátěže spojené s provozem chaty. To vše, společně s výrazným nárůstem návštěvnosti a s možností konání různých hromadných veřejných akcí, by vedlo k zániku evropsky významné přírody a dnešního harmonického duchovního rozměru místa. Realizace projektu je navíc zbytečná, pouhé 4 km odsud je Červenohorské sedlo s rozsáhlým a komplexním zázemím pro turisty. Do budoucna nelze navíc vyloučit rozšíření zástavby na Vřesové studánce a zvýšení její kapacity.

„Hnutí DUHA Olomouc ve spolupráci s dalšími organizacemi spouští veřejnou kampaň s cílem informovat o problematice výstavby veřejnost a získat širokou podporu pro záchranu této lokality před zbytečnou zástavbou a před zničením tohoto místa. Součástí kampaně jsou nové webové stránky www.zachranmevresovoustudanku.cz, ze kterých může veřejnost odesílat své žádosti odpovědným úředníkům a církevním představitelům,“ komentuje situaci Jiří Beneš z Hnutí DUHA Olomouc.

„Myslím, že ve 21. století by měla být naše společnost natolik vyspělá, že bychom si všichni měli vážit těch posledních ostrůvků divoké přírody, které nám tady zůstaly. Příroda na Vřesové studánce a v okolí je evropsky mimořádná a má i svůj jedinečný duchovní rozměr. Příroda sama je zde chrámem. Zajít si na pivo a jídlo můžeme o kousek dál na Sedle, ale zažít klid a duchovní harmonii hor můžeme právě tady,“ vysvětluje podstatu problému předseda Společnosti přátel Jeseníků Ondřej Bačík.

V některých případech je nutné přijmout rozhodnutí, které se povýší nad obecný zájem. Mimořádné přírodní dědictví na lokalitě Vřesová studánka s výskytem kriticky ohrožených druhů rostlin by bylo výstavbou chaty degradováno a ohroženo. V nynější době, kdy dochází k vytrvalému poklesu biodiverzity v krajině, není jiná možnost, než se proti takovým snahám postavit. Budoucí generace mají nárok na zachovalé přírodní hodnoty,“ potvrzuje význam lokality odborník na rostliny, Jaroslav Podhorný z ČSOP Hořepník.

Do dvou správních řízení se zapojilo celkem 8 organizací, které požadují zastavení projektu a zachování místní výjimečné přírody a současné duchovní hodnoty místa. Svou podporu kampani vyjádřila i řada významných osobností.  Například doc. RNDr. Ladislav, Miko PhD., bývalý ministr životního prostředí a jeden z nejvýše postavených Čechů v orgánech Evropské unie, k tomu uvedl:

„Přírodní a spirituální hodnoty přírody hlavního hřebene Jeseníků patří mezi to nejcennější, co v naší přírodě máme. Jsem přesvědčen, že komercionalizace tohoto místa nejen nenávratně poškodí zdejší přírodu i kvalitu krajinného rázu, ale rovněž nevhodně překryje to, o co jistě skutečným poutníkům jde zejména: tichou spiritualitu tohoto místa. Vírou motivovaný zájem o krásné a duchovně významné místo by neměl být zneužíván pro podnikatelské záměry, které jsou s místem neslučitelné kvůli drastickým dopadům. Věřící jsou tedy na hřebenu vítáni, auta, zpevněné cesty a výstavba ubytovacích zařízení však sem podle mého názoru jednoznačně nepatří.“

--- --- --- --- --- -- --- ----

Webové stránky k veřejné kampani naleznete zde:
http://www.zachranmevresovoustudanku.cz

CELÉ ZNĚNÍ TISKOVÉ ZPRÁVY KE STAŽENÍ
 
Pro více informací kontaktujte:
Jiří Beneš, Hnutí DUHA Olomouc - jiri.benes@hnutiduha.cz, GSM: 606 078 021
Ondřej Bačík, předseda Společnosti přátel Jeseníků – GSM: 604 631 563
Jaroslav Podhorný, předseda ZO ČSOP Hořepník – GSM:  733 726 381