Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím
Příroda Hrubého Jeseníku: jedinečný a ohrožený klenot
Zpět do kategorie: AKTUALITY

Rok 2019 byl rokem oslav výročí 50 let od založení CHKO Jeseníky. Kulaté výročí se ale také stalo bodem zlomu v historii těchto hor. Správa CHKO totiž vydala rekordní počet 11 výjimek a umožnila tak plošnou destrukci nejcennějších oblastí Jeseníků. Nejen, že vydala 2 výjimky na ničení přírody v rezervacích Rejvíz a Suchý vrch, ale devíti dalšími výjimkami umožnila holoseče, kácení a odkorňování stromů na více než 13 000 hektarech chráněné přírody v 1. a 2. zónách [1]. Jde o 58% z celkové rozlohy 1. a 2. zón v CHKO a jde o území 40x větší než je rezervace Rejvíz. Správa CHKO vydala 7 výjimek pro území spravované Lesy ČR, s.p., vč. oblasti údolí Hučivé Desné a masivů Červená hora a Vozka, dále vydala 1 výjimku pro Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. a 1 výjimku pro Biskupství Ostravsko-opavské, Biskupské lesy pro rozlehlé území Medvědí hornatiny od Rejvízu až po Vrbno pod Pradědem a po Vidly. Platnost výjimek je dlouhodobá, až do konce roku 2021.

Na tomto velice cenném území Správa CHKO povolila to, co zákon o ochraně přírody zakazuje. Jedná se o výjimky na použití tzv. intenzivních technologií, které v praxi znamenají rozsáhlé těžby a holoseče s využitím těžké techniky a odvoz dřeva. 1. a 2. zóny přitom zahrnují nejcennější přírodu Jeseníků a tvoří pouhých 30% plochy CHKO. Naprostá většina území CHKO je zařazena do 3.zóny (66% CHKO), kde jsou možnosti ochrany přírody malé a další osud hor je zde  zejména v rukou lesníků. Spor se tedy vede o pouhých 30% území CHKO a alarmující je to, že i v těchto nejcennějších oblastech Správa CHKO „vyklidila“ pozice a povolila to, co zákon o ochraně přírody zakazuje. Podmínky, které Správa CHKO v rozhodnutích lesníkům nastavila za účelem zmírnění dopadů plošných těžeb, jsou ve skutečnosti velice mírné, kosmetického charakteru a dopady destrukce hor nezmírní.

Správa CHKO doposud závažnost kůrovcové kalamity zlehčovala a tvrdila, že problém s kůrovcovými těžbami je hlavně ve 3.zónách. Aktuální záběry z dronu ale odhalují plošný rozpad horských lesů v Medvědí hornatině ve 2. zóně CHKO a rozsáhlé holiny. Nejhorší je situace na úbočí masivu Medvědího vrchu (1216 m.n.m.), v oblasti Sokolích a Medvědích skal (800 m.n.m.) a v prostoru mezi Starou horou (1043 m.n.m.) a Zámeckým vrchem (934 m.n.m.). Ze záběrů také vyplývá, že lesníci na mnoha místech kalamitu nezvládají a místo toho, aby se zasahovalo proti kůrovci včas, motorové pily a harvestory už jen na velkých plochách pozdě kácí rezavé a kůrovcem opuštěné stromy a vytváří holiny a erozní rýhy na horských svazích.  Stále dokola se tedy opakuje stejná chyba. Kombinace špatného přístupu Správy CHKO a pozdních zásahů ze strany lesníků může mít pro nejcennější přírodu Jeseníků fatální a nedozírné následky. Tímto způsobem se problém kůrovce nikdy nevyřeší a povede k plošné destrukci jedinečné moravské horské přírody. 

Záběry z dronu navíc potvrdily to, že je zcela nesmyslné v této situaci povolovat ničení přírody v rezervacích Rejvíz a Suchý vrch, protože kůrovec je rozšířen nejen v rezervacích, ale masivně i v okolních hospodářských lesích. Příkladem absurdní situace je rezervace Suchý vrch, kde Správa CHKO letos v červnu umožnila vydanou výjimkou kácení a odkorňování stromů a použití jedů s tím, že hlavním důvodem je ochrana okolních hospodářských lesů. Navzdory masivním zásahům v rezervaci jsou okolní hospodářské lesy plné kůrovce a lesníci zde nestíhají včas asanovat napadené stromy, ze kterých kůrovec vylétává dál. Výsledkem jsou mohutné holiny na východní, severní a západní straně od rezervace. Do jednoho roku reálně hrozí plošné odlesnění hory Suchý vrch a také zbytečné zničení přírodní rezervace, která je jako ostrov divoké přírody na samotném vrcholu hory. Velice podobná je situace v oblasti rezervace Rejvíz.

Ekologické organizace proto apelují na Ministerstvo životního prostředí ČR, aby neprodleně zrušilo všechny napadené výjimky vydané Správou CHKO Jeseníky a aby zajistilo důslednou ochranu nejcennější přírody nejvyšších moravských hor. Požadují, aby na 30% plochy CHKO Jeseníky (1. a.2. zóny) byl respektován zákon o ochraně přírody a zásahy člověka aby zde byly omezeny. Konkrétně požadují ponechat nejcennějších 10% území (rezervace, 1. zóny, nehospodářské lesy) pro přirozený vývoj divoké přírody bez lidských zásahů. Na zbývajících 20% území CHKO (2. zóny a většinou nehospodářské lesy) pak souhlasí se zásahy proti kůrovci, ale pouze formou včasné asanace malých skupin kůrovcem napadených stromů, bez vzniku holin a bez použití jedovatých chemických postřiků.

Ondřej Bačík, předseda Společnosti přátel Jeseníků, řekl:

„Pro řešení vážné situace neudělala Správa CHKO v podstatě nic. Problém zlehčuje a letos vydala rekordních 11 výjimek na plošnou destrukci hor. Vedení Správy CHKO Jeseníky selhalo ve své klíčové roli při ochraně vzácné přírody nejvyšších moravských hor a má odpovědnost za její ničení a dopady. Do roku 2021 reálně hrozí plošné odlesnění velké části horských lesů Hrubého Jeseníku a v souvislosti s tím i ekologická katastrofa, což nelze připustit."

Ivo Dokoupil, koordinátor Hnutí DUHA Jeseníky, řekl:
Správa CHKO se stala orgánem pro vydávání výjimek a příliš podléhá tlaku lesníků. Opravdu tragická je skutečnost, že z kůrovce se nikdo nepoučil. Nechováme se k lesům šetrněji, ani s větším pochopením pro přírodní procesy, které nemůžeme nekonečně popírat a znásilňovat. Namísto poučení těžaři využívají kůrovce jako záminku pro masivní kácení horských lesů. Zásahy v rezervacích jsou zbytečné, pozornost je potřeba zaměřit na smysluplné kroky na území 2. zón. Holiny jsou zde nepřijatelné a způsobí ve výsledku více škody a rizik než kůrovec. Apelujeme na lesníky, aby dodržovali lesní zákon a ve 2. a 3. zónách včas likvidovali začínající ohniska kůrovce a nenechávali jej vylítávat a množit. Záběry z dronu dokládají, že se zásahy v lesích na mnoha místech provádí pozdě a situace se nezvládá.“

CELÝ TEXT TISKOVÉ ZPRÁVY KE STAŽENÍ

Záběry z dronu: oblast Suchý vrch a Medvědí skály

Záběry z dronu: oblast Stará Hora a Koberštejn

Záběry z dronu: oblast Rejvíz a Přední a Zadní Jestřábí

Záběry z dronu: videa na Youtube.com

Zdroj záběrů z dronu: Kameraman hor. 
Záběry byly věnovány Společnosti přátel Jeseníků, z.s. k použití pro účely ochrany přírody Jeseníků. Archiv: Společnost přátel Jeseníků